Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Sähkö

Teollisuuden sähkönkäyttöä tilastoidaan kahdella eri tavalla. Teollisuuden energian kokonaiskulutuksessa käytetään toimipaikan sähkön netto-ostoja (ostettu/saatu - myyty/luovutettu). Toimipaikoilla käytetty sähkön kokonaismäärä saadaan Teollisuuden energiankäyttö -kyselyn tiedoista.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa