Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Sektoritutkimuslaitos

Sektoriministeriöiden alaiset tutkimuslaitokset ovat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvittavan tiedon tärkeimpiä tuottajia. Valtion budjettitalouden piiriin kuuluu tällä hetkellä 20 tutkimuslaitosta kahdeksalla hallinnonalalla.

Laitokset lyhenteineen (ministeriö):
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos OPTULA (OM)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (VM)
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS (OPM)
Museovirasto (OPM)
Geodeettinen laitos (MMM)
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (MMM)
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (MMM)
Metsäntutkimuslaitos METLA (MMM)
Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA (MMM)
Merentutkimuslaitos (LVM)
Ilmatieteen laitos (LVM)
Mittatekniikan keskus MIKES (KTM)
Kuluttajatutkimuskeskus (KTM)
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT (KTM)
Geologian tutkimuskeskus GTK (KTM)
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES (STM)
Työterveyslaitos TTL (STM)
Kansanterveyslaitos KTL (STM)
Säteilyturvakeskus STUK (STM)
Suomen ympäristökeskus SYKE (YM)Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.2006 - 31.12.2008

Sektoriministeriöiden alaiset tutkimuslaitokset ovat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvittavan tiedon tärkeimpiä tuottajia. Valtion budjettitalouden piiriin kuuluu tällä hetkellä 19 tutkimuslaitosta kahdeksalla hallinnonalalla.

Laitokset lyhenteineen (ministeriö):
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos OPTULA (OM)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (VM)
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS (OPM)
Museovirasto (OPM)
Geodeettinen laitos (MMM)
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (MMM)
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (MMM)
Metsäntutkimuslaitos METLA (MMM)
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA (MMM)
Merentutkimuslaitos (LVM)
Ilmatieteen laitos (LVM)
Kuluttajatutkimuskeskus (KTM)
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT (KTM)
Geologian tutkimuskeskus GTK (KTM)
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES (STM)
Työterveyslaitos TTL (STM)
Kansanterveyslaitos KTL (STM)
Säteilyturvakeskus STUK (STM)
Suomen ympäristökeskus SYKE + alueelliset ympäristökeskukset (YM)Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.2005

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa