Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Sijoitustodistus

Sijoitustodistus on nollakorkoinen, jälkimarkkinakelpoinen Suomen Pankin tai talletuspankkien liikkeelle laskema haltijapaperi. Ulkomailla liikkeeseen lasketut "certificate of deposit" -haltijapaperit luetaan sijoitustodistuksiin.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa