Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Suhteellinen frekvenssi

Suhteellisessa frekvenssijakaumassa muuttujan luokkiin tulevat tapaukset suhteutetaan tapausten kokonaismäärään. Esim. vuonna 2018 väestössä äidinkieleltään kotimaisten kielten (suomi, ruotsi, saame) puhujia oli 93 % ja muun kielisten osuus 7 %.

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Suhteellisessa frekvenssijakaumassa muuttujan luokkiin tulevat tapaukset suhteutetaan tapausten kokonaismäärään. Suomen Eduskunnassa demareiden suhteellinen edustus on 0.270 (54/200) ja vihreiden 0.055 (11/200).

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 9.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa