Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Yhdistelmäajoneuvo

Vetoauton ja perävaunun tai perävaunujen yhdistelmä.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Vetoauton ja puoliperävaunun yhdistelmä.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.5.2008 - 24.7.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa