Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Yksityinen liikenne (Omaan lukuun harjoitettu liikenne)

Liikenne, jota ei harjoiteta toisen lukuun.

Tällaisella liikenteellä tarkoitetaan yrityksen oman henkilöstön tai rahdin kuljetuksia, johon ei liity maksun suorittamista. Vaikka yksittäiset henkilöt voivat hoitaa tällaista liikennettä, sitä ei lueta tähän mukaan.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa