Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Yritystodistus

Yritystodistus on nollakorkoinen, jälkimarkkinakelpoinen yrityksen liikkeelle laskema haltijapaperi.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Yritystodistus on nollakorkoinen, jälkimarkkinakelpoinen yrityksen tai luottolaitoksen liikkeelle laskema haltijapaperi. Ulkomailla liikkeelle lasketut "commercial paper"- sekä "euronote"-haltijapaperit luetaan yritystodistuksiin. Yritystodistuksiin luetaan myös OT-todistukset, jotka ovat osuuspankkiryhmän järjestämiä pääasiassa lyhytaikaisia haltijapapereita.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa