Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Yritystyyppinen yksikkö

Yritystyyppisellä yksiköllä tarkoitetaan yhteisöjä, jotka toimintansa tukemiseksi voivat harjoittaa yritystoimintaa, esim. ravitsemis- ja majoitustoimintaa tai kauppaa, mutta se ei ole niiden toiminnan päätarkoitus. Niiden toiminnasta voidaan saada tietoja kuten yrityksistäkin. Tällaisia ovat esim. aatteelliset ja taloudelliset yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa