Statistikcentralens visuella profil

Statistikcentralen använder uppgifter från ett stort antal datakällor och förädlar uppgifterna till statistik och information som beskriver vårt samhälle. Vi prioriterar högt att vår verksamhet och den statistik som vi framställer är tillförlitliga. Statistiken och uppgifterna används för att planera vår gemensamma framtid och följa samhällets tillstånd och fenomen. Genom vår kommunikation  vill vi väcka intresse och skapa nya insikter.

Dessa synvinklar vill vi också framhäva i Statistikcentralens visuella profil.

Färgerna

Tilastokeskuksen päävärit ovat tummansininen, valkoinen ja sähkönsininen.

 

Tillförlitlighet och opartiskhet är de viktigaste egenskaperna hos Statistikcentralens verksamhet. Därför är huvudfärgen i vår visuella profil stabil mörkblå och vid sidan av den använder vi vit färg som symbol för vår opartiskhet.

Statistikarbetet baserar sig på informationsflöden samt behandling och förädling av data. Informationen behandlas digitalt på olika plattformar. Den illblå färgen, som även syns i Statistikcentralens nya logotyp, beskriver den andra sidan av vårt stabila och långsiktiga arbete: snabb utveckling, snabb information, digitalisering och modernitet.

Informationsflöden och Statistikcentralens logotyp

Statistikcentralens logotyp påminner om versalen T.
T-bokstavens lodräta del består av mörkblåa balkar. Likaså det vågräta streckets högra halva.
Den vänstra halvan är däremot illblå. Informationsflödenas rörelse  förekommer som ett dataflödesmönster  t.ex. i presentationsmaterial, videor och på ytor av olika större element.

Vårt arbete resulterar i att många flöden av digital information sammanställs till den information som våra kunder behöver. Statistikcentralens logotyp har formen av bokstaven T, den första bokstaven i vårt finska namn Tilastokeskus. Logotypens bokstav är uppbyggd av staplarna i ett stapeldiagram och symboliserar informationens väg till statistik.

I den ena kanten av dataflödesmönstret finns tätt av vågräta balkar av olika storlek.Balkarna förekommer allt glesare ju närmare man rör sig den andra kanten och mönstret avslutas med punkter. Balkarna på bilden är illblåa.

Informationsflödenas rörelse förekommer som ett dataflödesmönster t.ex. i presentationsmaterial, videor och på ytor av olika större element.

Logotyper för användning på webben

Statistikcentralens logotyp på finska

Tilastokeskus logo rgb (png)

Statistikcentralens logotyp på svenska

Statistikcentralen logo rgb (png)

Statistikcentralens logotyp på engelska

Statistics Finland logo rgb (png)

Statistikcentralens trespråkiga logotyp  Tilastokeskus, Statistikcentralen, Statistics Finland.

Tilastokeskus – Statistikcentralen – Statistics Finland logo rgb (png)

Tilläggsinformation

Kontakta oss om du vill ha mer detaljerad information om Statistikcentralens visuella profil eller t.ex. logotypen i ett annat filformat.

viestinta@stat.fi