Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Urbaani ympäristö valtaa alaa EU-alueella – luokittelullako kiinni ekosysteemien muutoksiin?

4.10.2021
Twitterissä: @HautakangasSami
Kuva: Aki Harju

Ekosysteemeissä on aina tapahtunut muutoksia ja tapahtuu vastakin. Toisten alueiden määrä vähenee ja toisten kasvaa. Eikä vähiten ihmistoiminnan seurauksena.

Muutokset ovat ilmeisiä etenkin EU:n kaltaisella alueella, jossa asuu keskimäärin toista sataa ihmistä neliökilometrillä. Toki alueittaiset vaihtelut ovat suuria.

Kuvio 1. Ekosysteemien pinta-ala EU-alueella (EU28) vuonna 2018
Kuvio 1. Ekosysteemien pinta-ala EU-alueella (EU28) vuonna 2018. Kuvion oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Euroopan ympäristökeskus

Selvästi suurimman osan EU:n alueesta haukkaavat maanviljelys ja metsät, jotka kattavat yhteensä noin 70 prosenttia koko EU:n pinta-alasta (Kuvio 1).

Viljellyn maan pinta-ala on hieman pienentynyt 2000-luvulla, kun taas metsien pinta-ala on pysynyt ennallaan (Kuvio 2). Suhteellisesti eniten on kasvanut urbaanin ympäristön ala ja vastaavasti eniten on pienentynyt nummi- ja pensaikkomaan pinta-ala. Mainittakoon, että jokien ja järvien pinta-alan kasvu johtuu keinotekoisten vesialtaiden rakentamisesta.

Kuvio 2. Ekosysteemien pinta-alan nettomuutos EU-alueella (EU28) 2000-2018
Kuvio 2. Ekosysteemien pinta-alan nettomuutos EU-alueella (EU28) 2000-2018. Kuvion oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Euroopan ympäristökeskus

Kuvioissa nähdään eräs tapa luokitella ekosysteemejä. Ihmisellä, ja varsinkin tilastoivalla ihmisellä on tarve luokitella asioita. Toisinaan se on helpompaa ja toisinaan vaikeampaa. Ekosysteemien luokittelu ei ole helpoimmasta päästä. Luonto ei vedä suoria viivoja.

Erilaisia luokitteluja on olemassa useita ja niillä on omat hyvät ja huonot puolensa. Lisäksi toimivin luokittelu koko EU-tasolla ei välttämättä ole paras yksittäisten jäsenmaiden tasolla, koska ekosysteemit poikkeavat hyvin paljon toisistaan esimerkiksi Suomessa ja Kreikassa.

EU:ssa kehitteillä olevassa ekosysteemitilinpidossa seurataan luonnon tuottamia ekosysteemipalveluita eri ekosysteemeissä. Ekosysteemien luokittelu eri tyyppeihin on hankaluuksista huolimatta välttämätöntä. Luokittelujärjestelmä on pohjana koko ekosysteemitilinpidolle, joten siihen täytyy kiinnittää erityistä huomiota.

 

Kirjoittaja työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen ympäristötilinpidossa ja on kansallisen IPBES-työryhmän jäsen.

EU:ssa ekosysteemitilinpidon käytännön ohjenuorien suunnittelu on hiljattain aloittaneen työryhmän harteilla. Suomesta työryhmään osallistuvat Syke ja Tilastokeskus.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

tk-icons