Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

2007 - Toukokuu

Tiistai, 1.5.2007
Ei julkistuksia
Keskiviikko, 2.5.2007
Ei julkistuksia
Torstai, 3.5.2007
Ei julkistuksia
Perjantai, 4.5.2007
Siviilisäädyn muutokset 2006
Avioliittoja ja avioeroja vähemmän
Suomalaisten matkailu 2007, maaliskuu
Vapaa-ajanmatkat maaliskuussa 2007
Suomen kansalaisuuden saamiset 2006
Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä laskussa vuonna 2006
Maanantai, 7.5.2007
Asuntojen hinnat 2006
Asunto-osakekauppojen määrä laski vuonna 2006
Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2007, huhtikuu
Henkilöautojen ensirekisteröinnit lisääntyivät 0,4 prosenttia huhtikuussa 2007
Tiistai, 8.5.2007
Opiskelijoiden työssäkäynti 2005
Opiskelijoiden työssäkäynti yhä yleisempää
Keskiviikko, 9.5.2007
Ei julkistuksia
Torstai, 10.5.2007
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2006, 4. neljännes
Aloittaneiden yritysten määrä lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna - lopettaneiden yritysten määrä myös nousussa
Majoitustilasto 2007, maaliskuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 13 prosenttia maaliskuussa
Opintojen kulku 2005
Ylioppilastutkinnon suorittaa lähes 90 prosenttia, ammatillisen ja korkeakoulututkinnon yli 70 prosenttia aloittaneista
Teollisuuden uudet tilaukset 2007, maaliskuu
Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät maaliskuussa 23,2 prosenttia vuoden takaisesta
Perjantai, 11.5.2007
Autokaupan määrävuosiselvitys 2005
Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa autokaupan suurin tuoteryhmä 2005
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2007, maaliskuu
Vähittäiskaupan myynti kasvoi maaliskuussa 10,7 prosenttia
Rakennuskustannusindeksi 2007, huhtikuu
Rakennuskustannusten nousu kiihtyi huhtikuussa 6,7 prosenttiin
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2007, helmikuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lähes 18 prosenttia joulu-helmikuussa
Työtaistelutilasto 2006
Vuonna 2006 käytiin 97 työtaistelua
Maanantai, 14.5.2007
Elinkustannusindeksi 2007, huhtikuu
Elinkustannusindeksi huhtikuussa 1663
Kuluttajahintaindeksi 2007, huhtikuu
Inflaatio huhtikuussa 2,6 prosenttia
Nettohintaindeksi 2007, huhtikuu
Nettohintaindeksin vuosimuutos huhtikuussa 3,3 prosenttia
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2007, huhtikuu
EMU-maiden inflaatio huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 1,8 prosenttia
Tiistai, 15.5.2007
Kuntasektorin palkat 2006
Kuntasektorin kuukausipalkka oli 2 482 euroa lokakuussa 2006
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2007, 1. neljännes
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä
Maatalouden tuottajahintaindeksi 2007, 1. neljännes
Maatalouden tuottajahinnat nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä
Palkkasummakuvaajat 2007, maaliskuu
Palkkasumma kasvoi 6 prosenttia tammi-maaliskuussa
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2007, helmikuu
Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia joulu-helmikuussa
Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2005
Vastavalmistuneiden työllisyys lisääntyi
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2007, helmikuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 8,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna
Tuotannon suhdannekuvaaja 2007, maaliskuu
Kokonaistuotanto kasvoi maaliskuussa
Keskiviikko, 16.5.2007
Koulutuksen talous 2005
Koululaitoksen käyttömenot kasvoivat vuonna 2005
Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2006
Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 202 200 siviiliasiaa vuonna 2006
Sijoitusrahastot 2007, 1. neljännes
Rahamarkkinarahastot suurin rahastotyyppi vuoden 2007 alussa
Tulonjakotilasto 2005
Tuloerot 1970-luvun alun tasolla
Tuottajahintaindeksit 2007, huhtikuu
Tuottajahintaindeksit huhtikuu 2007
Torstai, 17.5.2007
Ei julkistuksia
Perjantai, 18.5.2007
Kaupan varastotilasto 2007, 1. neljännes
Kaupan varastot kasvoivat 7 prosenttia vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, huhtikuu
Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 1,6 prosenttia
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, huhtikuu
Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 1,7 prosenttia
Maarakennusalan konekustannusindeksi 2007, huhtikuu
Maarakennusalan konekustannukset nousivat vuodessa 2,9 prosenttia
Maarakennuskustannusindeksi 2007, huhtikuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat vuodessa 3,6 prosenttia
Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2007, huhtikuu
Metsäalan konekustannukset nousivat vuodessa 1,8 prosenttia
Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2007, 1. neljännes
Teollisuuden varastot kasvoivat vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä
Väestön ennakkotilasto 2007, huhtikuu
Suomen ennakkoväkiluku huhtikuun lopussa 5 282 012
Maanantai, 21.5.2007
Aikuiskoulutustutkimus 2006
Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä
Tiistai, 22.5.2007
Työtapaturmat 2005
Kuoleman riski työpaikalla alentunut viidenneksen kymmenessä vuodessa
Työvoimatutkimus 2007, huhtikuu
Työllisyys lisääntyi ja työttömyys väheni huhtikuussa 2007
Keskiviikko, 23.5.2007
Asuntokanta 2006
Asuntoja 2,7 miljoonaa vuonna 2006
Asuntokunnat ja asuinolot 2006
Asuntokunnista 73 prosenttia on pieniä yhden tai kahden henkilön asuntokuntia
Kesämökit 2006
Suomessa 475 000 kesämökkiä 2006
Konkurssit 2007, maaliskuu
Konkurssit tammi-maaliskuussa 2007
Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2006
Rikoksista selvitettiin 77 prosenttia
Rakennuskanta 2006
Rakennuksia 1,4 miljoonaa vuonna 2006
Velkajärjestelyt 2007, 1. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt tammi-maaliskuussa 2007
Yrityssaneeraukset 2007, 1. neljännes
Yrityssaneeraukset tammi-maaliskuussa 2007
Torstai, 24.5.2007
Tieliikenneonnettomuustilasto 2007, huhtikuu
Tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä huhtikuussa
Perjantai, 25.5.2007
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2007, 1. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 3,7 prosenttia
Rakennusluvat 2007, maaliskuu
Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi maaliskuussa
Tieliikenteen tavarankuljetukset 2007, 1. neljännes
Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät tammi-maaliskuussa 2007
Maanantai, 28.5.2007
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2006
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 000 asiaa vuonna 2006
Kuluttajabarometri 2007, toukokuu
Kuluttajat pitävät säästämistä nyt hyvin kannattavana
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2007, maaliskuu
Uudisrakentamisen volyymin kasvu nopeutui 10,3 prosenttiin maaliskuussa
Tiistai, 29.5.2007
Kuntien talouden neljännesvuositilasto 2007, 1. neljännes
Kuntien verorahoitus kasvoi ripeästi 1. neljänneksellä 2007
Keskiviikko, 30.5.2007
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2007, huhtikuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi huhtikuussa 4,0 prosenttia
Torstai, 31.5.2007
Ansiotasoindeksi 2007, 1. neljännes
Palkansaajien ansiot nousivat tammi-maaliskuussa 3,1 prosenttia
Perheet 2006
Vuodenvaihteessa 1,4 miljoonaa perhettä
Säännöllisen ansion indeksi 2007, 1. neljännes
Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat tammi-maaliskuussa 3,2 prosenttia
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2007, huhtikuu
Teollisuustuotanto väheni huhtikuussa 0,6 prosenttia vuoden takaisesta
Väestöennuste 2007
Väestöennuste 2007 - 2040
Edellinen kuukausi Seuraava kuukausi