Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

2007 - Kesäkuu

Perjantai, 1.6.2007
Luottolaitosten tilinpäätökset 2006
Pankkien henkilökunnan määrä kasvoi
Rakennus- ja asuntotuotanto 2007, tammikuu
Uudisrakentamisen aloitukset kasvoivat 1. neljänneksellä
Sijoituspalveluyritykset 2006, 4. neljännes
Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kohosi 4 prosenttia
Tieliikenteen tavarankuljetukset 2006
Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2006
Maanantai, 4.6.2007
Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2006
Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 700 asiaa vuonna 2006
Julkisten menojen hintaindeksi 2007, 1. neljännes
Valtion menojen hintaindeksi nousi 2,5 ja kuntatalouden 3,4 prosenttia vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä
Konkurssit 2007, huhtikuu
Konkurssit tammi-huhtikuussa 2007
Tiistai, 5.6.2007
Aluetalouden indikaattorit 2005
Tulojen uudelleenjako tasoittaa kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen alueellisia eroja
Kotitalouksien aluetilit 2005
Kotitalouksien tulot kasvoivat nopeimmin Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnassa 2005
Televiestintä 2006
Matkapuhelimista soitettuja puheluja 3,5-kertainen määrä verrattuna paikallispuhelinverkosta soitettuihin puheluihin vuonna 2006
Keskiviikko, 6.6.2007
Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2007, toukokuu
Henkilöautojen ensirekisteröinnit vähenivät 13,3 prosenttia toukokuussa 2007
Torstai, 7.6.2007
Avoimet työpaikat 2007, 1. neljännes
Avoimia työpaikkoja ensimmäisellä neljänneksellä enemmän kuin vuosi sitten
Henkilöstörahastot 2005
Henkilöstörahastojen arvo 382 miljoonaa euroa vuonna 2005
Majoitustilasto 2007, huhtikuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 12 prosenttia huhtikuussa
Perjantai, 8.6.2007
Adoptiot 2006
Suomeen ulkomailta adoptoitujen lasten määrä pieneni vuonna 2006
Kansainvälinen hintavertailu 2005
Huonekalujen hinnat Suomessa Euroopan keskitasoa
Kansainvälinen hintavertailu 2005
Lääkkeiden hinnat Suomessa 11% Euroopan keskitasoa korkeammat
Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2006
Kuntien taloustilanne koheni ennakoitua ripeämmin viime vuonna
Suomalaisten matkailu 2007, huhtikuu
Vapaa-ajanmatkat huhtikuussa 2007
Teollisuuden uudet tilaukset 2007, huhtikuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat huhtikuussa 25,5 prosenttia vuoden takaisesta
Työvoimakustannusindeksi 2007, 1. neljännes
Tehdyn työtunnin kustannus nousi vuodessa 3,0 prosenttia
Maanantai, 11.6.2007
Ei julkistuksia
Tiistai, 12.6.2007
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2007, huhtikuu
Vähittäiskaupan myynti kasvoi huhtikuussa 4,2 prosenttia
Palkkasummakuvaajat 2007, huhtikuu
Palkkasumma kasvoi 6,1 prosenttia helmi-huhtikuussa
Rakennuskustannusindeksi 2007, toukokuu
Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 6,6 prosenttia
Keskiviikko, 13.6.2007
Neljännesvuositilinpito 2007, 1. neljännes
Bruttokansantuotteen nopea kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2007, maaliskuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia tammi-maaliskuussa
Valtion takaukset 2007, 1. neljännes
Valtion takauskanta laski 134 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2007
Torstai, 14.6.2007
Elinkustannusindeksi 2007, toukokuu
Elinkustannusindeksi toukokuussa 1661
Kiinteistöjen hinnat 2007, 1. neljännes
Muutos tilastojulkistukseen 14.6.2007
Kuluttajahintaindeksi 2007, toukokuu
Inflaatio toukokuussa 2,4 prosenttia
Nettohintaindeksi 2007, toukokuu
Nettohintaindeksin vuosimuutos toukokuussa 3,2 prosenttia
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2007, maaliskuu
Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia tammi-maaliskuussa
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2007, toukokuu
EMU-maiden inflaatio toukokuussa ennakkotietojen mukaan 1,9 prosenttia
Perjantai, 15.6.2007
Ammatillinen koulutus 2006
Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 125 700 vuonna 2006
Erityisopetus 2006
Oppilaiden määrä kasvoi kokoaikaisessa mutta väheni osa-aikaisessa erityisopetuksessa
Lukiokoulutus 2006
Lukiokoulutuksen opiskelijoita 117 300 vuonna 2006
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2007, maaliskuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 8,4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna
Tuotannon suhdannekuvaaja 2007, huhtikuu
Kokonaistuotanto laski huhtikuussa
Työvoimatutkimus 2005
Työllisistä viidennes vailla koulutusta, työttömistä kolmannes
Maanantai, 18.6.2007
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, toukokuu
Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 1,9 prosenttia
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, toukokuu
Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 1,9 prosenttia
Maarakennusalan konekustannusindeksi 2007, toukokuu
Maarakennusalan konekustannukset nousivat vuodessa 2,4 prosenttia
Maarakennuskustannusindeksi 2007, toukokuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat vuodessa 4,1 prosenttia
Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2007, toukokuu
Metsäalan konekustannukset nousivat vuodessa 1,6 prosenttia
Tuottajahintaindeksit 2007, toukokuu
Tuottajahintaindeksit toukokuu 2007
Tiistai, 19.6.2007
Alueellinen luottokanta 2006
Yleisöluotot lisääntyivät lähes koko maassa vuonna 2006
Luottokanta 2006, 4. neljännes
Luottokanta 216 miljardia euroa vuoden 2006 lopussa, lopulliset tiedot
Luottokortit 2006
Luottokorttimyynti kohosi yli 13 miljardiin vuonna 2006
Työvoimatutkimus 2007, toukokuu
Työllisyys lisääntyi ja työttömyys väheni toukokuussa 2007
Keskiviikko, 20.6.2007
Jätetilasto 2005
Valvottavien ongelmajätteiden määrä huimassa kasvussa
Luottolaitosten tilinpäätökset 2007, 1. neljännes
Pankkien rahoituskatteen kasvu jatkui
Sijoituspalveluyritykset 2007, 1. neljännes
Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot laskivat
Tieliikenneonnettomuustilasto 2007, toukokuu
Tieliikenteessä kuoli 30 ihmistä toukokuussa
Työvoimatutkimus 2006
Palvelualojen työllisyys kasvoi vuosina 2005 ja 2006 yhteensä 64 000 hengellä
Torstai, 21.6.2007
Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2007, 1. neljännes
Energian kokonaiskulutus laski hieman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
Kiinteistöjen hinnat 2007, 1. neljännes
Omakotitalojen hinnat nousivat tammi-maaliskuussa 4,4 prosenttia
Rakennusluvat 2007, huhtikuu
Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi selvästi huhtikuussa
Valtion tuottavuustilasto 2006
Valtion tuottavuuskehitys maltillista vuonna 2006
Väestön ennakkotilasto 2007, toukokuu
Suomen ennakkoväkiluku toukokuun lopussa 5 284 172
Yliopistokoulutus 2006
Yliopistoissa suoritettiin 19 400 tutkintoa vuonna 2006
Perjantai, 22.6.2007
Ei julkistuksia
Maanantai, 25.6.2007
Ei julkistuksia
Tiistai, 26.6.2007
Erityistuomioistuimet 2006
Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 2006
Keskiviikko, 27.6.2007
Kuluttajabarometri 2007, kesäkuu
Kuluttajien mielialat valoisimmat seitsemään vuoteen
Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2006
Teollisuuden tuotannon arvo kasvoi yli 10 prosenttia vuonna 2006
Torstai, 28.6.2007
Konkurssit 2007, toukokuu
Konkurssit tammi-toukokuussa 2007
Korkeimman oikeuden ratkaisut 2006
Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 3 200 asiaa vuonna 2006
Perjantai, 29.6.2007
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2007, 1. neljännes
Julkisyhteisöjen kokonaistulot kasvoivat menoja enemmän vuoden 2007 1. neljänneksellä
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2007, toukokuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi toukokuussa 6,4 prosenttia
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2007, toukokuu
Teollisuustuotanto oli tammi-toukokuussa edellisvuoden tasolla
Vangit 2006
Vankimäärä väheni 3 prosenttia vuonna 2006
Edellinen kuukausi Seuraava kuukausi