Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.10.2011

Det relativa arbetslöshetstalet för september 6,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i september 180 000, dvs. nästan lika många som för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet för september var 6,9 procent, då det var 7,0 procent i september året innan. Antalet sysselsatta var 10 000 fler än i september året innan. Under årets tredje kvartal (juli–september) var det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent, vilket var 0,5 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2010.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/09

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/09

Antalet sysselsatta uppgick i september 2011 till 2 440 000, dvs. 10 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (±31 000). Antalet sysselsatta män minskade med 13 000, medan antalet sysselsatta kvinnor ökade med 24 000 personer.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 67,8 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,5 procentenheter till 67,1 procent från september året innan, medan det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,4 procentenheter till 68,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2011 till 180 000, dvs. 3 000 färre än i september året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa (±15 000). Av de arbetslösa var 106 000 män och 74 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i september 6,9 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,8 procent för män och 5,8 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar var i september 16,8 procent, vilket var 0,6 procentenheter högre än i september året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2010/09–2011/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2010/09 2011/09 2010/09 - 2011/09
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 047 4 062 0,4
Arbetskraft totalt 2 613 2 621 0,3
Sysselsatta 2 430 2 440 0,4
– löntagare 2 102 2 102 0,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 328 338 3,1
Arbetslösa 183 180 –1,6
Utanför arbetskraften 1 434 1 441 0,5
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,3 67,8 0,6
Relativt arbetslöshetstal 7,0 6,9 –0,1
Relativt arbetskraftstal 64,6 64,5 –0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet 2011

Under tredje kvartalet 2011 var antalet sysselsatta i medeltal 2 514 000 personer, dvs. omkring 23 000 fler än under motsvarande period 2010. Antalet sysselsatta ökade bl.a. inom hälsovårdstjänster och sociala tjänster, industrin och husbyggande. Antalet sysselsatta minskade inom jordbruket samt inom transport och magasinering.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 183 000 personer under tredje kvartalet 2011, dvs. 12 000 färre än under juli–september 2010. Under årets tredje kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än under motsvarande period 2010.

Antalet arbetade timmar ökade med 0,7 procent bland de sysselsatta under tredje kvartalet 2011 jämfört med året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2010/III – 2011/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2010/III 2011/III 2010/III - 2011/III
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 686 2 697 0,4
Sysselsatta totalt 2 490 2 514 0,9
Arbetslösa totalt 195 183 –6,3
– män 106 101 –5,1
– kvinnor 89 83 –7,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2011 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 224 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 17 000 färre än i september året innan.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. På Åland ökade antalet arbetslösa arbetssökande (5 %) från året innan. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Tavastland (–11  %), Birkaland (–11 %), Österbotten (–10 %) och Kajanaland (–10 %). I slutet av september var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 9 000, vilket var 5 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 113 000 i slutet av september, vilket var 4 000 fler än i september året innan. Åtgärderna gällde 4,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 3 000 färre än i september året innan. I september anmäldes 42 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 fler än i september året innan.

Förändringar 2010/09– 2011/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/09 2011/09 2010/09- 2011/09
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 241 224 –6,9
– arbetslösa längre än ett år 56 56 0,6
Åtgärder sammanlagt 109 113 3,5
– sysselsatta genom stödåtgärder 37 36 –3,3
– i arbetskraftsutbildning 34 30 –13,5
– i arbetspraktik, arbetsalternering 19 20 4,4
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 19 28 46,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 40 42 6,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökningen 2010, Sysselsättning och arbetslöshet 2010

Arbetskraftsundersökningen 2010, Anställningsförhållande och arbetstider år 2010

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (618,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/09/tyti_2011_09_2011-10-25_tie_001_sv.html