Suomi Euroopassa -tutkimus

Suomi Euroopassa -tutkimus mittaa Suomessa asuvien arvoja ja mielipiteitä liittyen muun muassa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin sekä vallitsevaan koronatilanteeseen. Tutkimus on osa laajaa eurooppalaista tutkimushanketta, jossa on mukana noin 30 maata.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot kevään 2022 aikana. Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jossa on ohjeet vastaamiseen. Tutkimukseen on poimittu satunnaisesti 4 500 vähintään 15-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä. Jokainen haastateltava edustaa vastauksillaan noin 1 300 Suomen asukasta.

Mahdollisimman monen otokseen osuneen osallistuminen varmistaa, että tutkimustulokset antavat kattavan ja oikean kuvan Suomessa asuvien ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja Suomessa asuvien mielipiteistä hyödyntävät tutkijat, päätöksentekijät, kansalaisjärjestöt ja tiedotusvälineet.

Tietosuoja

Suomi Euroopassa -tutkimus toteutetaan Suomessa Tilastokeskuksen ja Turun yliopiston yhteistyönä. Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Tietosuojaseloste (englanniksi): www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html

Tietosuojatiedote (pdf) suomeksi

Kirje tutkimukseen valituille (pdf)

Tutkimusesite (pdf)

Lisätiedot

Jos haluat kysyä jotain tästä tutkimuksesta ota yhteyttä:
Sähköpostitse: ess-fi@utu.fi tai puhelimitse: 050 412 4944.

 

Tilastokeskus:

suomi.euroopassa@stat.fi

yliaktuaari Johanna Koivula, puh. 029 551 3571, johanna.koivula@stat.fi
yliaktuaari Juhani Saari, puh. 029 551 3537, juhani.saari@stat.fi

 

Turun yliopisto:

www.utu.fi/europeansocialsurvey
professori Heikki Ervasti, puh. 029 450 2158, heikki.ervasti@utu.fi
projektitutkija Mari Anttila, puh. 029 450 4022, mari.k.anttila@utu.fi