Undersökningen Finland i Europa 

Undersökningen Finland i Europa mäter de värderingar och åsikter som personer bosatta i Finland har när det gäller bl.a. rättvisa i samhället och sociala relationer samt det rådande coronaläget. Undersökningen är en del av ett omfattande europeiskt forskningsprojekt som omfattar omkring 30 länder.

 

 

 

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna under våren 2022. De personer som valts ut för undersökningen får per post hem ett brev med svarsanvisningar. För undersökningen har man slumpmässigt valt ut 4 000 personer som är minst 15 år och bosatta i Finland. Varje intervjuperson representerar med sina svar omkring 1 300 invånare i Finland. 

Om så många som möjligt som valts med i urvalet deltar, garanterar det att undersökningsresultaten ger en täckande och riktig bild av erfarenheterna och åsikterna hos personerna bosatta i Finland. De insamlade uppgifterna om åsikterna hos personer bosatta i Finland utnyttjas av forskare, beslutsfattare, medborgarorganisationer och medier.

Datasekretess

Åbo universitet svarar för den nationella datainsamlingen i Finland, som genomförs av Statistikcentralen. Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enskilda svarspersoners uppgifter kan inte identifieras i undersökningsmaterialet.

Närmare information om behandlingen av dina personuppgifter:
www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html
Dataskyddinformation (pdf) på svenska

Brevet till uppgiftslämnare (pdf)

Proschyr (pdf)

Mera information

Om du har frågor, vänligen ta kontakt: 
Email: ess-fi@utu.fi eller per telefon: 050 412 4944.

 

Statistikcentralen:

suomi.euroopassa@stat.fi

överaktuarie Johanna Koivula, tfn 029 551 3571, johanna.koivula@stat.fi
överaktuarie Juhani Saari, tfn 029 551 3537, juhani.saari@stat.fi

 

Åbo universitet:

www.utu.fi/europeansocialsurvey
professor Heikki Ervasti, tfn 029 450 2158, heikki.ervasti@utu.fi
projektforskare Mari Anttila, tfn 029 450 4022, mari.k.anttila@utu.fi