Matka lähikauppaan kertoo kotitalouden ekotehokkuudesta

  1. Palvelumatkat kuvaavat yhdyskuntarakenteen eriytymistä
  2. Joka toisella kotitaloudella lähikauppa on kävelyetäisyydellä
  3. Kaupat muuttavat nopeammin kuin asukkaat
  4. Kahden auton taloudet lisääntyvät kauppamatkan pidentyessä
  5. Autoilun kulut keskittyvät kaukana palveluista asuville
  6. Asumismuoto vaihtelee kotitalouden elinkaaren mukaan
  7. Kerrostalot keskustoissa, omakotitalot laitamilla
  8. Haasteena esikaupungistuminen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Joka toisella kotitaloudella lähikauppa on kävelyetäisyydellä

Suomen kotitaloudet jakaantuvat alueellisesti siten, että pääkaupunkiseudulla on viidennes kaikista kotitalouksista. Yli 75 000 asukkaan kaupungeissa kotitalouksia on niinikään viidennes. Useampi kuin joka neljäs (27 %) kotitalous on kaupunkimaisissa kunnissa, joita ovat alle 75 000 asukkaan kaupungit ja muutamat tiivisti rakennetut suurten kaupunkien kehyskunnat. Noin joka kolmas (35 %) kotitalous on taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa.

Asukasbarometri 2004:n mukaan vähintään 10 000 hengen taajamissa asuvista 82 prosentilla oli lähikauppa omalla asuinalueellaan. Heistä vajaa puolet (47 %) käytti sitä pääasiallisesti, kolmannes suuntasi alueen ulkopuoliseen kauppaan ja viidennes käytti molempia yhtä paljon. Asiointimatkat kattavat merkittävän osan kaikesta ihmisten liikkumisesta; noin neljäsosa kaikista matkoista on ostos- tai asiointimatkoja (ks. Kalenojan ja Kiiskilän artikkeli tässä lehdessä).

Palvelujen etäisyydellä kodista on merkitystä arjen sujumisen kannalta. Riittävät palvelut jalankulkuetäisyydellä vähentävät autolla ajamista ja mahdollistavat esimerkiksi vanhusten asumisen pidempään omassa kodissaan (Strandell 2005). Iso osa kotitalouksista sijoittuu varsin lähelle peruspalveluita, sillä vajaa puolet (47 %) kaikista kotitalouksista sijaitsee alle puolen kilometrin päässä lähimmästä päivittäistavarakaupasta (taulukko 1).

Taulukko 1. Kotitalouksien etäisyys päivittäistavarakaupasta taajama-asteen mukaan vuonna 2006, prosenttia.

  Pääkaupunki-
seutu
Suuret
kaupungit
Kaupunkimaiset
kunnat
Taajaan asutut
kunnat
Maaseutumaiset
kunnat
Kaikki
kotitaloudet
%
Alle 0,5 km 72 60 49 28 22 47
0,5-1,5 km 25 34 35 36 26 31
1,5-5 km 3 5 13 23 25 14
Yli 5 km . . . . 3 13 27 8
Kaikki kotitaloudet 100 100 100 100 100 100
 
. . = Havaintojen määrä vähäinen

Lähde: Kulutustutkimus 2006. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.12.2008