Matka lähikauppaan kertoo kotitalouden ekotehokkuudesta

  1. Palvelumatkat kuvaavat yhdyskuntarakenteen eriytymistä
  2. Joka toisella kotitaloudella lähikauppa on kävelyetäisyydellä
  3. Kaupat muuttavat nopeammin kuin asukkaat
  4. Kahden auton taloudet lisääntyvät kauppamatkan pidentyessä
  5. Autoilun kulut keskittyvät kaukana palveluista asuville
  6. Asumismuoto vaihtelee kotitalouden elinkaaren mukaan
  7. Kerrostalot keskustoissa, omakotitalot laitamilla
  8. Haasteena esikaupungistuminen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupat muuttavat nopeammin kuin asukkaat

Suomalaisten keskimääräinen matka päivittäistavaraliikkeeseen on kuitenkin pidentynyt vuosina 1999-2008 (Sirkiä 2008). Tämä johtuu siitä, että myymälöiden määrä on kehittynyt eri tavoin eri alueilla. Kaupunkiseutujen taajamissa päivittäistavaraliikkeiden määrä kasvoi väestönkasvua nopeammin. Kauppapalveluiden saanti kuitenkin heikentyi sellaisissa maaseutumaisissa kunnissa. joista käydään keskimääräistä enemmän työssä naapurikunnassa (Kytö - Väliniemi 2007.) Muuttoliikkeen ennakoinnin vuoksi kauppojen väheneminen on tällaisilla alueilla ollut nopeampaa kuin väestön väheneminen. Uusia kauppoja on avattu etenkin taajamissa ja suurten teiden varsilla, mutta taajamien reunojen pientaloalueiden kauppapalvelut ovat heikentyneet.

Myös kulutustutkimuksen aineistosta havaitaan, että palvelut keskittyvät sinne, missä ihmiset asuvat: mitä suuremmista kuntakokonaisuuksista on kyse, sen lähemmäs palveluita alueen kotitaloudet sijoittuvat. Yli 70 prosentilla pääkaupunkiseudun kotitalouksista lähikauppa sijaitsee alle puolen kilometrin etäisyydellä, ja lähes kaikilla matkaa lähikauppaan tulee enintään puolitoista kilometriä (taulukko 1).

Myös yli 75 000 asukkaan kaupungeissa sekä kaupunkimaisissa kunnissa palvelut sijaitsevat varsin lähellä. Maaseutumaisten kuntien kotitalouksista sen sijaan useampi kuin joka neljäs sijaitsee yli viiden kilometrin päässä lähimmästä päivittäistavarakaupasta. - Tässä esitetyt etäisyydet palveluista on laskettu linnuntietä, joten todelliset matkat teitä pitkin ovat pidempiä. Kotitalouksien etäisyydet palveluista on muodostettu kulutustutkimukseen aineistoon yhdistettyjen paikkatietojen eli karttakoordinaattien avulla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.12.2008