Matka lähikauppaan kertoo kotitalouden ekotehokkuudesta

  1. Palvelumatkat kuvaavat yhdyskuntarakenteen eriytymistä
  2. Joka toisella kotitaloudella lähikauppa on kävelyetäisyydellä
  3. Kaupat muuttavat nopeammin kuin asukkaat
  4. Kahden auton taloudet lisääntyvät kauppamatkan pidentyessä
  5. Autoilun kulut keskittyvät kaukana palveluista asuville
  6. Asumismuoto vaihtelee kotitalouden elinkaaren mukaan
  7. Kerrostalot keskustoissa, omakotitalot laitamilla
  8. Haasteena esikaupungistuminen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Autoilun kulut keskittyvät kaukana palveluista asuville

Kotitalouksien autoilla ajamat kilometrit lisääntyvät tasaisesti, kun etäisyys palveluista kasvaa. Autolla ajo lisääntyy, mitä harvemminn asutusta kuntatyypistä on kyse. Kotitalouksien polttoaineisiin käyttämän rahan määrä vaihtelee luonnollisesti ajettujen kilometrien mukaan.

Alle puolen kilometrin etäisyydellä lähikaupoista sijaitsevat kotitaloudet ovat kuitenkin poikkeus. Näiden kotitalouksien ajamat kilometrit ovat noin 80 prosenttia siitä, mitä hieman etäämmällä lähikaupasta asuvat kotitaloudet ajavat vuodessa, mutta heidän polttoaineisiin käyttämänsä rahamäärä jää kuitenkin vain noin 60 prosenttiin. Näillä kotitalouksilla on ilmeisesti pienimmät ja "vähäruokaisimmat" autot. Saattaa myös olla, että niillä on vähemmän asiointiin liittyvää, paljon polttoainetta kuluttavaa taajama-ajoa eli autolla ajetaan suhteessa enemmän maantieajoa.

Kaiken kaikkiaan henkilöautokanta on kasvanut vuosina 2000-2007 viidenneksellä (Moottoriajoneuvokanta 2007). Noin 80 prosenttia suomalaisista asuu autollisissa kotitalouksissa, ja kolmasosa talouksissa, joissa on useampi kuin yksi auto (ks. Kalenojan ja Kiiskilän artikkeli tässä lehdessä).

Auto ei siten enää kaikissa talouksissa ole kotitalouskohtainen vaan henkilökohtainen kulutushyödyke. Autoilun yleisyys vaihtelee kotitalouden elinkaaren mukaan: alle 65-vuotiaiden yksinasuvien kotitalouksissa auton omistaminen on vähäisintä (55 %). Kahden huoltajan lapsiperheissä auto on lähes kaikilla (97 %), ja yli puolella talouksista on vähintään kaksi autoa. Autoilevien vanhustalouksien osuus on 46 prosenttia, mutta osuus tullee kasvamaan tulevaisuudessa nykyisten autoilevien sukupolvien saavuttaessa eläkeiän.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.12.2008