Matka lähikauppaan kertoo kotitalouden ekotehokkuudesta

  1. Palvelumatkat kuvaavat yhdyskuntarakenteen eriytymistä
  2. Joka toisella kotitaloudella lähikauppa on kävelyetäisyydellä
  3. Kaupat muuttavat nopeammin kuin asukkaat
  4. Kahden auton taloudet lisääntyvät kauppamatkan pidentyessä
  5. Autoilun kulut keskittyvät kaukana palveluista asuville
  6. Asumismuoto vaihtelee kotitalouden elinkaaren mukaan
  7. Kerrostalot keskustoissa, omakotitalot laitamilla
  8. Haasteena esikaupungistuminen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Asumismuoto vaihtelee kotitalouden elinkaaren mukaan

Elinkaaren mukaan jaoteltuna kotitaloustyyppien yleisyys vaihtelee kuntatyypin sekä palvelujen etäisyyden mukaan. Kahden huoltajan lapsiperheiden suhteellinen osuus on suurempi kaupunkimaisissa, taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa (23-24 %) kuin pääkaupunkiseudulla (17 %) ja suurissa kaupungeissa (19 %). Tämä viittaa siihen, että osa kasvukeskusten perheellisistä ja perheellistymässä olevista on hakeutunut lisätilan tarpeessa asumaan väljemmin rakennettuihin kehyskuntiin. Myös auton tarve korostuu, kun työpaikat, palvelut ja harrastuspaikat sijaitsevat etäämmällä.

Kotitaloustyypin mukainen tarkastelu osoittaa myös, että työikäiset yhden hengen kotitaloudet hakeutuvat asumaan lähelle palveluita: kuudella kymmenestä kauppamatka on alle puoli kilometriä. Myös vanhustalouksista yli puolella päivittäistavarakauppa sijaitsee alle puolen kilometrin päässä kotoa, vaikka heidän joukossaan maaseutumaisissa kunnissa asuminen on muita yleisempää.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.12.2008