Matka lähikauppaan kertoo kotitalouden ekotehokkuudesta

  1. Palvelumatkat kuvaavat yhdyskuntarakenteen eriytymistä
  2. Joka toisella kotitaloudella lähikauppa on kävelyetäisyydellä
  3. Kaupat muuttavat nopeammin kuin asukkaat
  4. Kahden auton taloudet lisääntyvät kauppamatkan pidentyessä
  5. Autoilun kulut keskittyvät kaukana palveluista asuville
  6. Asumismuoto vaihtelee kotitalouden elinkaaren mukaan
  7. Kerrostalot keskustoissa, omakotitalot laitamilla
  8. Haasteena esikaupungistuminen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kerrostalot keskustoissa, omakotitalot laitamilla

Asumistavan valinnat näkyvät myös etäisyyksinä palveluista. Alle puolen kilometrin etäisyydellä lähikaupasta sijaitsevat kotitaloudet asuvat useimmiten kerrostaloissa (kuvio 2). Kerrostalossa asumisen yleisyys vaihtelee luonnollisesti palveluiden etäisyyden ja kuntatyypin mukaan: mitä lähempänä palveluita kotitaloudet sijaitsevat ja mitä tiheämpään asutusta kuntatyypistä on kyse, sitä kerrostalovaltaisempaa asuntokanta on. Kerrostalossa asuminen on tavallisinta yksin asuvien talouksissa (65 %).

Kuvio 2. Kotitalouksien talotyyppi lähikaupan etäisyyden mukaan vuonna 2006.

Lähde: Kulutustutkimus 2006. Tilastokeskus.

Palveluiden läheisyys on yhteydessä tiiviiseen rakentamiseen ja sitä kautta ekotehokkuuteen, joka näkyy muun muassa asuntojen lämmitystavassa. Kolme neljäsosaa alle puolen kilometrin päässä lähikaupasta asuvien kotitalouksien asunnoista lämpenee kaukolämmöllä ja vain kymmenesosa suoralla sähkölämmityksellä.

Vaikka lämmityksen energiatehokkuus paranee jatkuvasti, kasvava asumisväljyys kotitaloutta kohden ja lisääntyvät sähkölaitteet syövät saavutetun hyödyn.

Omakotitalossa asuminen on sitä yleisempää, mitä pidempi matka lähikauppaan on. Omakotitaloasuminen on suosittua kahden vanhemman lapsiperheissä, joista lähes kuusi kymmenestä asuu omakotitalossa.

Myös lapsettomista pareista merkittävä osa (41 %) asuu omakotitaloissa. Nämä ovat talouksia, joissa muita kotitaloustyyppejä yleisemmin on vähintään kaksi autoa.

Asumisväljyyden kasvu palveluiden etäisyyden suhteen ilmenee myös asuinneliöistä. Neliöiden määrän vaihtelu mukailee pientaloasumisen yleisyyttä lähikaupan etäisyyden sekä kuntatyypin suhteen. Taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa asunnot, jotka sijaitsevat vähintään puolentoista kilometrin etäisyydellä lähikaupasta, ovat väljempiä kuin muut.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.12.2008