Matka lähikauppaan kertoo kotitalouden ekotehokkuudesta

  1. Palvelumatkat kuvaavat yhdyskuntarakenteen eriytymistä
  2. Joka toisella kotitaloudella lähikauppa on kävelyetäisyydellä
  3. Kaupat muuttavat nopeammin kuin asukkaat
  4. Kahden auton taloudet lisääntyvät kauppamatkan pidentyessä
  5. Autoilun kulut keskittyvät kaukana palveluista asuville
  6. Asumismuoto vaihtelee kotitalouden elinkaaren mukaan
  7. Kerrostalot keskustoissa, omakotitalot laitamilla
  8. Haasteena esikaupungistuminen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kahden auton taloudet lisääntyvät kauppamatkan pidentyessä

Mitä etäämmällä palvelut sijaitsevat, sitä todennäköisemmin asiointimatkat tehdään autolla. Autottomat kotitaloudet vähenevät ja kahden auton kotitaloudet lisääntyvät, mitä etäämmällä palvelut ovat. Erityisen paljon usean auton talouksia on taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa (kuvio 1). Kotitalouksien autottomuus on yleisintä pääkaupunkiseudulla, jossa yli 40 prosenttia kotitalouksista tulee toimeen ilman autoa.

Kuvio 1. Autojen lukumäärä kotitalouksissa kuntatyypin ja lähikaupan etäisyyden mukaan vuonna 2006.

Lähde: Kulutustutkimus 2006. Tilastokeskus.

Autottomien kotitalouksien osuus pienenee tasaisesti kuntatyypin asukastiheyden mukaan. Taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa autottomia talouksista on enää joka viides. Sen sijaan yhden auton talouksien osuus ei juurikaan vaihtele. Olipa kuntatyyppi tai kotitalouden etäisyys lähikaupasta mikä tahansa, niin hieman alle puolella kotitalouksista on yksi auto.

Autottomuus on kuntatyypistä riippumatta yleistä niissä kotitalouksissa, joiden etäisyys lähikauppaan on alle puoli kilometriä. Kauppapalvelun läheisyydessä asuvista kotitalouksista autottomia on pääkaupunkiseudulla 46 ja maaseutumaisissa kunnissa 35 prosenttia. Kun etäisyys lähikaupasta ylittää kävelymatkan, auton omistavien kotitalouksien osuus kasvaa voimakkaasti.

Pääkaupunkiseudun kotitalouksista, joilla etäisyys lähikauppaan ylittää puoli kilometriä, enää kolme kymmenestä tulee toimeen ilman autoa. Taajaan asutuissa kunnissa autottomien kotitalouksien osuus laskee kymmeneen prosenttiin, kun matka lähikauppaan pitenee.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.12.2008