Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Kato

Kadolla tarkoitetaan joko kokonaisten otosyksiköiden (henkilöiden tai kotitalouksien) puuttumista tutkimusaineistosta (yksikkökato) tai puuttuvia tietoja, "reikiä" joidenkin havaintoyksiköiden tiedoissa (eräkato). Edellinen voi johtua kohdehenkilöiden kieltäytymisestä tai tavoittamatta jäämisestä, kun taas jälkimmäinen johtuu vastausten puuttumisesta lomakkeelta esimerkiksi tiedon puutteen, vastaushaluttomuuden, väsymisen tai aihepiirin kiusallisuuden vuoksi.


Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Kadolla tarkoitetaan joko kokonaisten otosyksiköiden (henkilöiden tai kotitalouksien) puuttumista tutkimusaineistosta tai puuttuvia tietoja, "reikiä" joidenkin havaintoyksiköiden tiedoissa. Edellinen voi johtua kohdehenkilöiden kieltäytymisestä tai tavoittamatta jäämisestä (ulkoinen kato), kun taas jälkimmäinen johtuu vastausten puuttumisesta lomakkeelta tiedon puutteen tai vastaushaluttomuuden vuoksi (sisäinen kato).
Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa