Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Puuttuva tieto

Kyselytutkimuksissa jää yleensä osa tiedoista puuttumaan. Jotkut kohteet jäävät ulkoiseen katoon eli ne puuttuvat kokonaan tutkimusaineistosta kieltäytymisen tai tavoittamatta jäämisen vuoksi (yksikkökato). Osalla tutkimukseen osallistuneista voi olla eräkatoa eli heiltä puuttuvat tiedot joihinkin tutkimuksen kysymyksiin, taikka osittaiskatoa, jolloin puute koskee esim. monitoimipaikkaisen yrityksen tapauksessa yhtä toimipaikkaa. Puuttuvia tietoja paikataan joskus, ja tämä voi perustua esim. loogiseen päättelyyn, keskiarvoihin tai regressiomallitukseen (ks. kato, paikkaaminen).Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Kyselytutkimuksissa jää yleensä osa tiedoista puuttumaan. Jotkut kohteet jäävät ulkoiseen katoon eli ne puuttuvat kokonaan tutkimusaineistosta kieltäytymisen tai tavoittamatta jäämisen vuoksi. Osalla tutkimukseen osallistuneista voi olla sisäistä katoa eli heiltä puuttuvat tiedot joihinkin tutkimuksen kysymyksiin. Puuttuvia tietoja paikataan joskus, ja tämä voi perustua esim. keskiarvoihin tai regressiomallitukseen (ks. kato, paikkaaminen).

.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 9.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa