Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Regressioanalyysi

Regressioanalyysi on yksi käytetyimmistä monimuuttujamenetelmistä, jonka avulla voi mallittaa muuttujien välisiä riippuvuusshteita. Regressioanalyysi antaa tulokseksi regressioyhtälön, joka kuvaa yhden riippuvan muuttujan ja yhden tai useamman riippumattoman muuttujan välistä tilastollista yhteyttä. Yksinkertaisimmassa tapauksessa regressioanalyysi tuottaa lineaarisen eli suoraviivaisen regressiosuoran, jota käytetään riippuvan muuttujan vaihtelun selittämiseen.

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa