Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Yritysrekisterin käyttämät hallinnolliset aineistot

Pääosa yritysrekisterin tiedoista saadaan hallinnollisista aineistoista. Yritysrekisterin käyttämien hallinnollisten aineistojen tiedot kerätään verohallinnon rekistereistä ja eräiden muiden julkisten viranomaisten, kuten patentti- ja rekisterihallituksen, tullihallituksen, valtiokonttorin, Suomen Pankin ja kuntien eläkevakuutuksen hallinnollisista tietoaineistoista.

Yritys- ja toimipaikkarekisterin yksiköt haetaan ensisijaisesti verohallinnon asiakaskannasta (liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliset, työnantajat, ennakkoperintärekisteriin merkityt). Valtion virastoyksiköt saadaan valtiokonttorin virastorekisteristä. Kuntien toimintayksiköt saadaan kuntien eläkevakuutuksen rekisteristä.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa