Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Suomesta kestävän tietoekosysteemin edelläkävijä

30.5.2018
Twitterissä: @HMikkela
Kuva: Kari Likonen

Juuri nyt tieto puhututtaa, askarruttaa, kiinnostaa, muuttuu ja saa muutosta aikaan. Suomi rakentaa ensimmäistä tieto­politiikkaansa. Tiedon­hallinnan lainsäädäntö on valmisteilla.

Näitä tehtäessä tarkastellaan tiedon hyödyntämistä, hallinnointia ja säilyttämistä. Mitä tietoa tarvitaan, miten tietoa käytetään, kuka tietoa saa käyttää ja mihin tarkoitukseen, kuka tiedon omistaa.

Myös tietoon liittyvät teknologiset kysymykset, toiminta­tavat ja työnjaot täytyy ratkaista. Yhtä lailla agendalla ovat eettiset ja moraaliset kysymykset, arvot ja asenteet.

Suomella on edellytykset nousta tiedon hyödyntämisen edelläkävijäksi. Suomalainen luottamus­yhteiskunta, hyvä hallinto, rekisteri- ja tietovaranto­perinteet, digitalisaation vahva kehitys luovat pohjaa sille, että Suomi voi vuonna 2025 olla kestävän tieto­eko­systeemin esimerkkimaa.

Tietoekosysteemin kestävyys edellyttää, että tietoa kerätään, käytetään ja säilytetään eettisesti ja teknologisesti oikein. Tieto­ekosysteemin toimijoiden vahvuuksia tulee voida yhdistää yli toimiala- ja sektorirajojen.

Kaiken perustana olevien tieto­varantojen tulee karttua ja uudistua. Tiedon käyttöön liittyviä mahdollisuuksia on osattava hyödyntää ja toisaalta rajoituksia kunnioittaa.

Tiedon laatu on osattava tunnustaa ja tunnistaa, ja tiedon­lukutaidon on oltava keskeinen kansalais­taito.

Tieto on voimavarana omanlaisensa – uudistuva, uusiutuva ja karttuva. Tieto ei kulu oikein käytettäessä, pikemminkin rikastuu ja muuttuu arvokkaammaksi. Toisaalta tiedon väärinkäytökset voivat nopeasti romuttaa sekä tiedon arvon että toimijoiden välisen luottamuksen. Tarvitaan pelisääntöjä, rakenteita ja yhteistyötä.

Tilanne vaatiikin laajaa, ennakko­luulotonta ja oman edun tavoittelusta irti olevaa yhteistyötä. Eri organisaatioiden vahvuuksien tunnistaminen ja yhdistäminen luovat pohjaa uusille ratkaisuille ja innovaatioille.

Onnistumme yhteistyöllä

Haastan kaikki tiedon kanssa toimijat yhteiseen keskusteluun ja ajatusten jakamiseen. Meidän kaikkien osaamista ja kokemusta tarvitaan onnistuneen tietopolitiikan laatimisessa ja kestävän tieto­eko­systeemin rakentamisessa.

Oman organisaationi, Tilastokeskuksen, vahvuudet liittyvät tietovarantoihin ja niiden käyttöön: tiedon keräämiseen, yhdistämiseen, analysointiin, standardointiin, merkityksen luomiseen ja tiedon turvalliseen käsittelyyn.

Luotettavuus ja luottamus ovat koko toimintamme ydin ja perusta. Miten ne voidaan saada palvelemaan Suomea tiedon hyödyntämisen kärkimaana? Entä mitkä ovat sinun organisaatiosi vahvuudet?

Tarkastelun lopputulema saattaa tarkoittaa uudenlaisia työnjakoja eri organisaatioiden kesken, uusia yhteistyön muotoja, tehtäviä ja rooleja eri toimijoille. Uusia mahdollisuuksia. Annammeko sille tilaa vai jäämmekö kiinni siiloihimme, poteroihimme ja perinteisiimme?

Olemme liikkeessä, muutos ja uuden suunnan etsiminen ovat käynnissä. Tartutaan tilaisuuteen, rakennetaan vahvuuksiimme perustuva suomalainen kestävä tietoekosysteemi. Yhdessä.

Kirjoittaja on Tilastokeskuksen ylijohtaja.

 

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

tk-icons