Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.10.2013

Finländska turisters övernattningar minskade med 2,1 procent i augusti 2013

I augusti 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 1,5 miljoner dygn övernattningar av finländska turister, vilket var 2,1 procent färre än i augusti 2012. Utländska turisters övernattningar uppgick till något under 701 000 dygn. Detta var nästan lika mycket som året innan, eftersom minskningen var bara 0,3 procent från augusti året innan. Det totala antalet övernattningar minskade med 1,5 procent från året innan och totalt statistikfördes nästan 2,2 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i augusti 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i augusti 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i augusti 2013/2012, %

De ryska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med 13,2 procent i augusti 2013 och de var den största gruppen av utländska turister med 180 000 övernattningsdygn. Sedan kom de svenska och tyska grupperna. För båda grupperna bokfördes mer än 70 000 övernattningsdygn, även om båda gruppernas övernattningar minskade från augusti ifjol. Tyskarnas övernattningar minskade med 4,4 procent och svenskarnas med 1,4 procent. Däremot ökade britternas övernattningar med 11,0 procent, vilket gjorde att deras övernattningsdygn uppgick till nästan 31 000. Turismen från Asien ökade fortfarande kraftigt. Övernattningarna av kinesiska turister ökade mest, med 43,2 procent och de övernattade 20 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. För japanerna bokfördes något under 28 000 övernattningar, vilket var en fjärdedel mer än året innan. Övernattningarna bland alla de övriga ur turistsynvinkel viktigaste länderna minskade i augusti 2013. Holländarnas och italienarnas övernattningar minskade båda med något under 18 procent. Också övernattningarna av amerikaner och estländare minskade kraftigt, med 13–15 procent från året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i augusti mest i Södra Karelen, med 16,5 procent. I Kymmenedalen, Norra Karelen och på Åland bokfördes 6 procent fler övernattningar än i augusti 2012. Däremot minskade övernattningarna i Mellersta Finland med 16,8 procent och i Egentliga Tavastland med 11,1 procent. I de övriga landskapen var förändringarna i övernattningarna fem procent eller mindre. När det gäller hela landet bokfördes i augusti 1,5 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar än året innan.

Förändring i övernattningar i augusti landskapsvis 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i augusti landskapsvis 2013/2012, %

Övernattningarna på hotell minskade med 2,4 procent i augusti 2013

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till nästan 1,6 miljoner dygn i augusti 2013, vilket var 2,4 procent färre än året innan. För finländska turister bokfördes drygt en miljon övernattningsdygn, vilket också var 2,4 procent färre än i augusti 2012. Övernattningarna av utländska turister minskade med 2,5 procent och uppgick till något under 524 000 övernattningsdygn på hotell.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 56,2 procent i augusti. Året innan var det 57,9 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Södra Karelen, 72,2 procent, och i Nyland, 72,0 procent. I Villmanstrand var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 81,4 procent och i Helsingfors 80,2 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i augusti 2013 till 88,04 euro per dygn. Året innan var det 89,80 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 0,5 procent under januari–augusti 2013

Under januari–augusti 2013 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till drygt 14,6 miljoner, vilket var 0,5 procent färre än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 0,8 procent och uppgick till 10,4 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade 4,2 miljoner gånger, vilket var nästan lika många gånger som under januari–augusti 2012.

För ryska turister statistikfördes nästan 1,2 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var den överlägset största turistgruppen under januari–augusti 2013. De ryska turisternas övernattningar ökade med 7,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den näst största gruppen var svenskarna. De svenska turisterna övernattade något under 410 000 gånger, vilket var nästan lika mycket som under januari–augusti 2012. Den tredje största gruppen var tyskarna med drygt 396 000 övernattningar. Också tyskarnas övernattningsdygn har minskat och för dem bokfördes 6,2 procent färre övernattningar än under januari–augusti 2012. Däremot har britternas övernattningar ökat kraftigt under hela innevarande år och under januari–augusti var antalet övernattningar 12,1 procent fler än under motsvarande period året innan. Britternas övernattningar steg till 260 000 dygn. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de kinesiska och japanska turisternas övernattningar mest. De kinesiska turisternas övernattningar ökade med 28,0 procent och de japanska turisternas med 21,5 procent. Däremot minskade estländarnas övernattningar fortfarande kraftigt och under januari–augusti 2013 uppgick deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar till 127 000 dygn, vilket var 23,1 procent färre än under motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-augusti 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari-augusti 2013/2012, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (382,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/08/matk_2013_08_2013-10-24_tie_001_sv.html