Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.12.2012

Tehdyn työtunnin kustannus nousi heinä - syyskuussa 4,2 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2012 heinä-syyskuussa 4,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2012 heinä-syyskuussa 3,3 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 4,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 3,7 prosenttia.

Valtiolla työvoimakustannukset nousivat vuoden 2012 heinä-syyskuussa 4,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä nousivat 4,9 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kuntasektorilla työvoimakustannukset nousivat 0,8 prosenttia ja kustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä 1,2 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja

Työvoimakustannusten vuosimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja

Työvoimakustannusindeksin sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä. Tarkentumiset voivat etenkin suhdannekäänteissä olla suuria, mikä tulee ottaa huomioon kausitasoitettuja ja trenditietoja käytettäessä. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 4,7 prosenttia heinä-syyskuussa 2012 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metalliteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 6,0 prosenttia ja rakentamisessa 3,4 prosenttia heinä-syyskuussa 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 3,5 prosenttia.

Koko teollisuudessa kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,0 prosenttia heinä-syyskuussa 2012 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metalliteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 7,7 prosenttia ja rakentamisessa 3,9 prosenttia heinä-syyskuussa 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 4,3 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialoilla yhteensä, teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä 4,2 4,0 3,3
B-E Teollisuus 4,7 4,6 2,0
F Rakentaminen 3.4 2,9 3,9
G-N Yritystalouden palvelualat 3,5 3,3 4,3
J-R Valtio 4,7 4,9 ..
E-S Kunta 0,8 1,2 ..

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (306,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2012/03/tvki_2012_03_2012-12-07_tie_001_fi.html