Internationella jämförelseuppgifter

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

Befolkning, bruttonationalinkomst, inflation och arbetslöshet efter land

Land Folkmängd Bruttonationalinkomst/
invånare
Inflation Arbets-
löshet
mn USD, köpkraftskorrigerad % %
2022 2022 2023 2023
Finland 5,6 63 360 6,2 7,2
Sverige 10,5 70 770 8,5 7,7
Norge 5,4 125 000 5,5 3,6
Danmark 5,9 80 530 7,7 5,1
Island 0,4 68 020 8,7 3,5
         
Argentina 46,2 26 030 133,5 6,8
Australien 26,0 62 920 5,6 3,7
Belgien 11,6 69 310 4,0 5,5
Brasilien 214,8 17 270 4,6 7,9
Chile 19,8 29 710 7,6 9,0
Egypten 103,6 14 600 21,6 6,3
Estland 1,3 46 760 9,2 6,4
Frankrike 65,6 58 610 4,9 7,3
Förenade kungariket 67,6 57 750 6,8 4,4
Förenta staterna 333,3 77 950 4,1 3,6
Grekland 10,5 38 520 3,5 11,1
Indien 1) 1 367,2 8 230 5,6 4,2
Indonesien 275,8 14 250 4,4 3,3
Irland 5,1 96 100 7,8 4,3
Israel 9,6 51 690 4,2 3,4
Italien 59,0 55 940 5,6 7,7
Japan 125,1 49 820 3,3 2,6
Kanada 38,9 60 760 3,9 5,4
Kina 1 411,8 21 250 0,2 5,0
Lettland 1,9 41 010 8,9 6,5
Litauen 2,8 49 160 9,1 6,9
Luxemburg 0,7 98 650 3,7 5,2
Mexiko 130,1 23 350 5,5 2,8
Nederländerna 17,6 73 850 3,8 3,6
Nigeria 216,8 5 700 20,1 3,6
Nya Zeeland 5,1 51 300 5,7 3,7
Pakistan 2) 207,7 6 260 27,1 5,7
Polen 37,7 44 770 11,6 2,8
Portugal 10,4 43 870 4,3 6,5
Ryssland 146,4 33 910 7,0 3,2
Schweiz 8,8 88 910 2,1 4,1
Spanien 47,4 48 920 3,5 12,2
Sydafrika 60,6 15 590 6,1 28,0
Tjeckien 10,5

49 270

10,7 2,6
Turkiet 85,0 37 990 53,9 9,4
Tyskland 83,2 69 210 5,9 3,1
Ukraina 41,0 13 350 20,1 1) 9,8
Ungern 9,7 42 310 17,1 4,1
Österrike 9,0 70 930 7,8 5,3

1) 2021
2) 2017

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.