Jord- och skogsbruk samt fiske

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Jordbruks- och trädgårdsföretag

Produktionsinriktning 2010 2020 2022
Växtproduktion 37 086 32 193 32 914
Mjölkproduktion 10 205 5 361 4 584
Nöttköttsproduktion 1) 4 350 3 107 2 964
Svin- och fjäderfåhushållning 1 730 914 827
Övriga produktionsinriktningar 6 112 4 055 2 251
Gårdar, totalt 59 483 45 630 43 540
Genomsnittlig gårdsstorlek, ha/gård 39 50 52

1) Inkl. också dikoproduktion, uppfödning av köttnöt samt gårdar med
både mjölkboskap och nötköttsproduktion

Husdjur

  1950 1990 2000 2010 2020 2022
Tusen
Nötkreatur 1 782 1 360 1 057 926 846 834
   Mjölkkor 1 111 490 364 289 260 248
Svin 446 1 381 1 296 1 367 1 087 1 061
Fjäderfå . . . . 12 570 9 587 13 577 14 356
   Värphöns 3 381 4 845 3 110 3 394 3 812 3 866
   Broilrar . . 2 993 7 918 4 616 8 507 8 901
Får 1 220 103 100 126 140 132

Skörd

  1950 1990 2000 2010 2020 2022
mn kg
Vete 296 627 538 724 677 853
   Råg 215 244 108 69 67 65
Korn 176 1 720 1 985 1 340 1 382 1 451
Havre 702 1 662 1 413 810 1 195 1 203
   Potatis 1 273 881 785 659 624 562
   Sockerbetor 231 1 125 1 046 542 422 380
Bondböna . . . . . . 16 23 19

Skogar

Markklass 2017–2021
mn ha %
Skogsbruksmark 26,3 86
   Skogsmark 20,2 66
   Tvinmark 2,6 9
   Impediment 3,2 11
   Skogsvägar, lager o.d. 0,2 1
Övrig mark 4,1 14
Totalt markareal 30,4 100
Virkesförrådets volym 2017–2021  
mn m3 %
Tall 1 264 50
Gran 766 30
Björk 418 17
Andra lövträd 82 3
Virkesförrådet totalt 2 529 100

Virkesförrådets tillväxt och avgång

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Privatskogsbrukets resultat

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Ämnesområde: Jord-, och skogsbruk samt fiske

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 24.11.2023