Utbildning och forskning

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning efter utbildningsnivå

  2021 % 2022 %
Befolkning som fyllt 15 år 4 696 447 100 4 723 642 100
Antal personer som avlagt examen, totalt 3 501 982 74,6 3 530 287 74,7
  - Andra stadiet 1 901 480 40,5 1 905 233 40,3
  - Specialyrkesutbildningsnivå 49 296 1,0 52 131 1,1
  - Lägsta högre nivå 415 486 8,8 409 278 8,7
  - Lägre högskolenivå 586 783 12,5 599 447 12,7
  - Högre högskolenivå 497 080 10,6 511 411 10,8
  - Forskarutbildningsnivå 51 857 1,1 52 787 1,1
Ingen examen efter grundnivå 1 194 465 25,4 1 193 355 25,3

Studerande och avlagda examina

Utbildningssektor Studerande 1) Avlagda examina
2021 2022 2021 2022
Förskoleundervisning 62 762 60 872 - -
Grundläggande utbildning 557 866 557 954 60 633 61 746
Gymnasieutbildning 109 538 109 604 30 452 30 904
Yrkesutbildning 341 696 341 629 68 637 68 295
Yrkeshögskoleutbildning 156 059 163 993 29 081 28 534
Universitetsutbildning 159 545 163 681 31 320 30 801
Totalt 1 387 466 1 397 733 220 123 220 280

1) I utbildning som leder till examen. Uppgifterna om yrkesutbildning är från kalenderåret. Uppgifter om andra utbildningssektorer är enligt situationen 20.9.

Sysselsättningen bland utexaminerade ett år efter examen 2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Forsknings- och utvecklingsutgifter

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Ämnesområde: Utbildning och forskning

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 16.5.2024