Utbildning och forskning

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Befolkning efter utbildningsnivå

  2020 % 2021 %
Den 15 år fyllda befolkningen 4 672 932 100 4 696 447 100
Antal personer som avlagt examen, totalt 3 468 701 74,2 3 501 982 74,6
   Andra stadiet 1 896 509 40,6 1 901 480 40,5
   Specialyrkesutbildningsnivå 46 650 1,0 49 296 1,0
   Lägsta högre nivå 421 043 9,0 415 486 8,8
   Lägre högskolenivå 571 913 12,2 586 783 12,5
   Högre högskolenivå 481 753 10,3 497 080 10,6
   Forskarutbildningsnivå 50 833 1,1 51 857 1,1
Ingen examen efter grundnivå 1 204 231 25,8 1 194 465 25,4

Studerande och avlagda examina

Utbildningssektor Studerande 1) Avlagda examina
2020 2021 2020 2021
Förskoleundervisning 58 292 62 762 - -
Grundläggande utbildning 561 667 557 866 60 309 60 633
Gymnasieutbildning 106 759 109 538 29 905 30 452
Yrkesutbildning 320 469 341 696 65 073 68 637
Yrkeshögskoleutbildning 148 795 156 059 28 735 29 081
Universitetsutbildning 156 577 159 545 35 818 31 320
Totalt 1 352 559 1 387 466 219 840 220 123

1) I utbildning som leder till examen. Uppgifterna om yrkesutbildning är från kalenderåret. Uppgifter om andra utbildningssektorer är enligt situationen 20.9.

Korrigering 5.5.2023

Sysselsättningen bland utexaminerade ett år efter examen 2021

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Forsknings- och utvecklingsutgifter

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Ämnesområde: Utbildning och forskning

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 1.6.2023