Koulutus ja tutkimus

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Väestö koulutusasteen mukaan

  2021 % 2022 %
15 vuotta täyttänyt väestö 4 696 447 100 4 723 642 100
Tutkinnon suorittaneita yhteensä 3 501 982 74,6 3 530 287 74,7
   - Toinen aste 1 901 480 40,5 1 905 233 40,3
 - Erikoisammattikoulutusaste 49 296 1,0 52 131 1,1
- Alin korkea-aste 415 486 8,8 409 278 8,7
- Alempi korkeakouluaste 586 783 12,5 599 447 12,7
   - Ylempi korkeakouluaste 497 080 10,6 511 411 10,8
   - Tutkijakoulutusaste 51 857 1,1 52 787 1,1
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 194 465 25,4 1 193 355 25,3

Opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Koulutussektori Opiskelijat 1) Suoritetut tutkinnot
2021 2022 2021 2022
Esiopetus 62 762 60 872 - -
Perusopetus 557 866 557 954 60 633 61 746
Lukiokoulutus 109 538

109 604

30 452 30 904
Ammatillinen koulutus 341 696 341 629 68 637 68 295
Ammattikorkeakoulu-
koulutus
156 059 163 993 29 081 28 534
Yliopistokoulutus 159 545 163 681 31 320 30 801
Yhteensä 1 387 466 1 397 733 220 123 220 280

1) Tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen tiedot ovat kalenterivuodelta. Muiden koulutussektoreiden tiedot ovat tilanteesta 20.9.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2022

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Aihealue: Koulutus ja tutkimus

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 16.5.2024