Koulutus ja tutkimus

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Väestö koulutusasteen mukaan

  2020 % 2021 %
15 vuotta täyttänyt väestö 4 672 932 100 4 696 447 100
Tutkinnon suorittaneita yhteensä 3 468 701 74,2 3 501 982 74,6
   Toinen aste 1 896 509 40,6 1 901 480 40,5
   Erikoisammattikouluaste 46 650 1,0 49 296 1,0
   Alin korkea-aste 421 043 9,0 415 486 8,8
   Alempi korkeakouluaste 571 913 12,2 586 783 12,5
   Ylempi korkeakouluaste 481 753 10,3 497 080 10,6
   Tutkijakoulutusaste 50 833 1,1 51 857 1,1
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 204 231 25,8 1 194 465 25,4

Opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Koulutussektori Opiskelijat 1) Suoritetut tutkinnot
2020 2021 2020 2021
Esiopetus 58 292 58 570 - -
Perusopetus 561 667 557 866 60 309 60 633
Lukiokoulutus 106 759 107 247 29 905 30 452
Ammatillinen koulutus 320 469 341 696 65 073 68 637
Ammattikorkeakoulu-
koulutus
148 795 156 059 28 735 29 081
Yliopistokoulutus 156 577 159 545 35 818 31 320
Yhteensä 1 352 559 1 380 983 219 840 220 123

1) Tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen tiedot ovat kalenterivuodelta. Muiden koulutussektoreiden tiedot ovat tilanteesta 20.9.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2021

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Aihealue: Koulutus ja tutkimus

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 6.3.2023