Energia

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 1970-2023*

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus 2023*

Hankinta GWh %
Ydinvoima 32 737 41,0
Vesivoima 15 021 18,8
Tuulivoima 14 470 18,1
Aurinkovoima 647 0,8
Nettotuonti 1 724 2,2
Muu lämpövoima 15 171 19,0
Yhteensä 79 770 100
Kokonaiskulutus GWh %
Teollisuus ja rakentaminen 33 499 42,0
Kotitaloudet ja maatalous 24 141 30,3
Palvelut ja julkinen kulutus 19 313 24,2
Siirto- ja jakeluhäviöt 2 817 3,5
Yhteensä 79 770 100

* ennakkotieto

Asumisen energiankulutus 2022

Käyttökohteittain GWh %
Asuintilojen lämmitys 42 746 66,1
Käyttöveden lämmitys 10 036 15,5
Kotitalouslaitteet: 8 823 13,6
 - Valaistus 1 373 2,1
- Ruoan valmistus 773 1,2
- Muut sähkölaitteet 6 679 10,3
Saunojen lämmitys 3 041 4,7
Yhteensä 64 647 100
Energialähteittäin GWh %
Sähkö 22 713 35,1
Kaukolämpö 18 386 28,4
Puu 13 561 21,0
Lämpöpumppuenergia 8 009 12,4
Muut 1) 1 978 3,0
Yhteensä 64 647 100

1) Turve, hiili, maakaasu, kevyt ja raskas polttoöljy

Aihealue: Energia

 

Tilastolukuja energiasta muualla

Energian tuotannosta, kulutuksesta, päästöistä ja hinnoista on kattavasti tietoa Excel-pohjaisessa Energia 2023 -taulukkopalvelussa.

Keskeisiä energiatilastoja esitetään myös englanninkielisessä taskukokoisessa julkaisussa Energy in Finland 2022 (pdf, doria.fi).

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 16.5.2024