Yritykset

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Yritykset toimialoittain 2022

Toimiala TOL 2008 Yritykset Henki-
löstö 1)
Liike-
vaihto
Lukumäärä % Tuhatta Milj. €
Yhteensä 571 742 100 1 498 555 953
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 128 011 22,4 44 3 285
Kaivostoiminta ja louhinta 1 143 0,2 6 2 933
Teollisuus 28 434 5,0 308 176 687
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 453 0,3 13 24 955
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 2 407 0,4 11 3 972
Rakentaminen 56 140 9,8 162 45 872
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 55 051 9,6 226 139 835
Kuljetus ja varastointi 23 695 4,1 108 25 119
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 16 069 2,8 54 7 603
Informaatio ja viestintä 20 986 3,7 102 26 992
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 15 836 2,8 43 32 860
Kiinteistöalan toiminta 42 862 7,5 20 13 455
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 68 216 11,9 116 19 726
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 24 409 4,3 144 15 452
Koulutus 9 630 1,7 7 924
Terveys- ja sosiaalipalvelut 26 377 4,6 99 10 617
Taiteet, viihde ja virkistys 18 934 3,3 15 3 603
Muu palvelutoiminta 32 047 5,6 21 2 064
Tuntematon 42 0,0 0 0

1) Henkilötyövuotta

Yritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan 2022

Henkilöstön
suuruusluokka
Yritykset Henkilöstö,
henkilötyö-
vuotta
Liikevaihto
Lukumäärä % Tuhatta % Milj. € %
Yhteensä 571 742 100 1 498

100

555 953

100

0–4 533 811 93,4 219

14,6

68 271

12,3

5–9 17 728 3,1 115

7,7

30 092

5,4

10–19 10 021 1,8 134

9,0

35 904

6,5

20–49 6 380 1,1 191

12,8

55 893

10,1

50–99 2 106 0,4 146

9,8

53 748

9,7

100–249 1 027 0,2 156 10,4

58 783

10,6

250–499 369 0,1 126 8,4

46 679

8,4

500–999 176 0,0 124 8,3

47 950

8,6

1 000– 124 0,0 286 19,1

158 633

28,5

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 2023

Toimiala TOL 2008

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Vireille pannut konkurssit

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Teollisuusyritysten toimipaikat 2022

Toimiala TOL 2008 Yritysten toimipaikat Henkilöstö 1) Tuotannon jalostus­arvo
Luku­määrä Henkilö­työvuotta Milj. € %
Koko teollisuus 37 527 332 222 46 695 100
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 267 6 382 1 112 2,4
C Teollisuus 31 272 302 231 37 961 81,3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2 131 12 311 6 059 13,0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 2 857 11 298 1 564 3,3

1) Palkansaajat ja yrittäjät

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
2021 = 100

Toimiala TOL 2008

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Kaupan myynnin määräindeksi 2015 = 100

Toimiala TOL 2008

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.
 

Kaupan liikevaihto

Toimiala TOL 2008

Vuosi Tukku-
kauppa 1)
Vähittäis-
kauppa 1)
Auto-
kauppa 2)
Yhteensä
Milj. € % Milj. € % Milj. € % Milj. € %
2018 63 111 53,0 38 099 32,0 17 966 15,1 119 176 100
2019 60 821 51,4 39 137 33,1 18 293 15,5 118 252 100
2020 60 740 51,2 39 929 33,6 18 072 15,2 118 741 100
2021 65 800 51,2 42 446 33,0 20 269 15,8 128 515 100
2022 74 435 53,2 44 294 31,7 21 105 15,1 139 835 100

-    viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa
2) Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus

Tuonti, vienti ja kauppatase

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Lähde: Tulli

Tuonti, vienti ja kauppatase (xlsx)

Päivitetty: 12.3.2024

Suurimmat tuonti- ja vientimaat 2023*

Tuonti alkuperämaittain Milj. € %
Saksa 10 874 14,2
Ruotsi 8 702 11,4
Kiina 6 917 9,0
Norja 5 934 7,8
Yhdysvallat 4 154 5,4
Alankomaat 4 027 5,3
Puola 2 819 3,7
Viro 2 721 3,6
Italia 2 290 3,0
Ranska 2 010 2,6
Muut maat 26 062 34,0
Yhteensä 76 508 100
Vienti määrämaittain Milj. € %
Yhdysvallat 8 469 11,1
Ruotsi 8 132 10,7
Saksa 8 010 10,5
Alankomaat 6 263 8,2

Kiina

3 557 4,7
Viro 2 801 3,7
Puola 2 622 3,4
Iso-Britannia 2 560 3,4
Ranska 2 523 3,3
Belgia 2 497 3,3
Muut maat 28 811 37,7
Yhteensä 76 245 100

* ennakkotieto

Lähde: Tulli

Suurimmat tuonti- ja vientimaat (xlsx)

Päivitetty: 12.3.2024

Tuonti ja vienti tuoteluokittain 2023*

Tuoteluokka CPA 2015

Tuonti Milj. € %
Kemian teollisuuden tuotteet 14 075 18,4
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet 12 043 15,7
Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet 9 961 13,0
Kulkuneuvot 8 696 11,4
Metallit ja metallituotteet 7 497 9,8
Muut 24 235 31,7
Yhteensä 76 508 100
Vienti Milj. € %
Kemian teollisuuden tuotteet 15 272 20,0
Metallit ja metallituotteet 12 974 17,0
Metsäteollisuuden tuotteet 11 913 15,6
Koneet ja laitteet 11 246 14,8
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet 9 835 12,9
Muut 15 006 19,7
Yhteensä 76 245 100

* ennakkotieto

Lähde: Tulli

Tuonti ja vienti tuoteluokittain (xlsx)

Päivitetty: 12.3.2024

Aihealue: Yritykset

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 6.6.2024