Maa-, metsä- ja kalatalous

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Maatalous- ja puutarhayritykset

Tuotantotoiminta 2010 2020 2022*
Kasvintuotanto 37 086 32 193 32 797
Lypsykarjatalous 10 205 5 361 4 599
Naudanlihan tuotanto 1) 4 350 3 107 2 992
Sika- ja siipikarjatalous 1 730 914 822
Muut tuotatsuunnat 6 112 4 055 2 401
Tilat yhteensä 59 483 45 630 43 611
Keskimääräinen tilakoko, ha/tila 39 50 52

* ennakkotieto

1) Sisältää myös emolehmätuotannon, lihanautojen kasvatuksen sekä tilat, joilla on sekä lypsykarjaa että naudanlihan tuotantoa

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.2.2023

Kotieläimet

  1950 1990 2000 2010 2020 2022
Tuhatta
Naudat 1 782 1 360 1 057 926 846 829
   Lypsylehmät 1 111 490 364 289 260 248
Siat 446 1 381 1 296 1 367 1 087 1 059
Siipikarja . . . . 12 570 9 587 13 577 14 446
   Munivat kanat 3 381 4 845 3 110 3 394 3 812 3 797
   Broilerit . . 2 993 7 918 4 616 8 507 9 079
Lampaat 1 220 103 100 126 140 128

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.2.2023

Sato

  1950 1990 2000 2010 2020 2022
Milj. kg
Vehnä 296 627 538 724 677 853
   Ruis 215 244 108 69 67 65
Ohra 176 1 720 1 985 1 340 1 382 1 451
Kaura 702 1 662 1 413 810 1 195 1 203
   Peruna 1 273 881 785 659 624 562
   Sokerijuurikas 231 1 125 1 046 542 422 380
Härkäpapu . . . . . . 16 23 19

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.2.2023

Metsät

Maaluokka 2017–2021
Milj. ha %
Metsätalousmaa 26,3 86
   Metsämaa 20,2 66
   Kitumaa 2,6 9
   Joutomaa 3,2 11
   Metsätiet, varastot ym. 0,2 1
Muu 4,1 14
Maa-ala yhteensä 30,4 100
Puuston tilavuus 2017–2021  
Milj. m3 %
Mänty 1 264 50
Kuusi 766 30
Koivu 418 17
Muut lehtipuut 82 3
Puusto yhteensä 2 529 100

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.2.2023

 

Puuston kasvu ja poistuma

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.3.2023

Yksityismetsätalouden tulos

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.3.2023

Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 16.3.2023