Ympäristö ja luonto

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Maantieteellisiä tietoja

Suomen pinta-ala, km2, 1.1.2023
Pinta-ala 338 478
Maata 303 963
Makeaa vettä 34 515
Merivettä 52 427
Yhteensä 390 905
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 344
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 944
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m meren pinnan yläpuolella
Halti 1 324
Pisin joki, km
Kemijoki 500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Päijänne 1 082
Inarijärvi 1 082
Oulujärvi 912
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
Merialueilla
   Ahvenanmanner 689
   Kemiönsaari 545
Sisävesillä
   Soisalo 1 540

Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on noin 168 000, joista noin 57 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin. Saaria, joiden pinta-ala ylittää aarin, on noin 187 000.

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 1.1.2023

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 14 513 2 502 650 454 859 18,2
Kansallispuistot 41 1 017 400 182 852 18,0
Luonnonpuistot 19 153 998 2 843 1,8
Soidensuojelualueet 163 487 644 12 374 2,5
Lehtojensuojelualueet 45 1 050 11 1,0
Vanhojen metsien suojelualueet 74 7 978 256 3,2
Muut valtion luonnonsuojelualueet 743 417 254 39 593 9,5
Yksityiset luonnonsuojelualueet 13 368 381 006 183 503 48,2
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 60 36 320 33 427 92,0
Erämaa-alueet 12 1 489 311 111 220 7,5

Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.

Kansallispuistot ja luonnonpuistot 1.1.2023

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

© Metsähallitus 2023
© Maanmittauslaitos 1/MML/23

Lähde: Metsähallitus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.3.2023

Sääolot

Kuukausi Keskilämpötila (°C) Sadepäivien määrä
(sademäärä ≥ 1,0 mm)
Helsinki Sodankylä Helsinki Sodankylä
1991–
2020
2022 1991–
2020
2022 1991–
2020
2022 1991–
2020
2022
Tammkuu -3,1 -2,1 -12,5 -11,6 12 15 10 6
Helmikuu -3,8 -1,0 -12,1 -11,1 9 12 8 7
Maaliskuu -0,7 1,0 -7,1 -3,9 8 3 8 3
Huhtikuu 4,4 4,2 -0,8 0,1 7 7 7 7
Toukokuu 10,4 9,5 5,6 6,7 7 10 8 9
Kesäkuu 14,9 16,8 11,9 14,0 8 6 11 11
Heinäkuu 18,1 18,5 15,0 16,2 7 7 11 17
Elokuu 16,9 19,3 12,4 14,5 10 3 9 7
Syyskuu 12,3 10,8 7,0 6,9 9 8 9 6
Lokakuu 6,6 8,8 0,0 2,0 10 11 9 12
Marraskuu 2,4 3,3 -5,8 -5,5 12 15 11 5
Joulukuu -0,7 -1,6 -9,6 -10,2 11 16 10 15
Tammi–
joulukuu
6,5 7,3 0,3 1,5 110 113 111 105

Lähde: Ilmatieteen laitos

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.2.2023

Päästöt ilmaan

  1990 2000 2010 2020 2021
Kasvihuonekaasupäästöt, milj. tonnia CO2-ekvivalenttia 71,3 70,2 75,6 47,8 47,9
Hiilidioksidi 1), milj. tonnia 52,6 52,8 59,2 33,6 33,5
Rikki (SO2:na), tuhatta tonnia 250 81 67 23 24
Typen oksidit (NO2:na), tuhatta tonnia 298 235 179 98 97

1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat

GWP=AR5

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat

1) Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF)

Yhdyskuntajätteiden käsittely

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Aihealue: Ympäristö ja luonto

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 16.3.2023