Boende och byggande

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Byggnader och fritidshus

Användingssyfte 2005 2010 2020 2023
Egnahems- och parhus 1 066 220 1 113 020 1 169 903 1 168 379
Radhus 72 620 77 015 84 022 85 192
Flervåningshus 56 195 58 669 65 479 67 069
Övriga byggnader 185 760 197 392 217 246 219 554
Totalt 1 380 795 1 446 096 1 536 650 1 540 194
Fritidshus 1) 474 277 489 232 508 289 503 750
Bastur i lägenheter 2) 1 366 414 1 501 567 1 719 650 1 768 078

1) Från år 2020 inkl. semesterstugor som hyrs ut, exkl. småhus som har meddelats vara i fritidsbruk
2) Det sammanlagda antalet bastur uppskattades uppgå till fler än 2,4 miljoner i slutet av år 2023

Stadigvarande bebodda bostäder

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll

  2010 2020 2022 2023

Bostadshushåll totalt

2 537 197 2 766 679 2 816 206  2 844 883
Hustyp % % % %
Egnahems- och parhus 40,4 38,2 37,6 37,3
Radhus 13,9 13,5 13,4 13,3
Flervåningshus 43,7 46,8 47,4 47,9
Övriga byggnader 2,0 1,5 1,5 1,5
Upplåtelseform % % % %
Ägarbostad 65,5 62,3 61,4 . .
Hyresbostad 30,4 34,4 35,4 . .
Bostadsrättsbostad 1,3 1,8 1,9 . .
Annan upplåtelseform eller okänd 2,7 1,5 1,3 . .
Boendetäthet    
  Golvyta per bostadshushåll, m2

81,2

80,9

80,6 80,3
  Golvyta per person, m2 39,1 41,3 41,7 41,7
  Trångbodda personer 1), % 17,9 16,1 15,7 15,8

1) Fler än 1 person per rum, exkl. kök

Bostadshushåll efter storlek och hustyp 2023

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll

Bostads­hushållets storlek Totalt % Egnahems- och parhus Radhus Flervånings­hus Övriga byggnader
1 person 1 327 777 46,7 262 276 176 649 861 478 27 374
2 personer 907 218 31,9 430 899 120 220 346 573 9 526
3 personer 278 068 9,8 148 246 41 017 86 083 2 722
4+ personer 331 820 11,7 218 899 40 806 69 228 2 887
Totalt 2 844 883 100 1 060 320 378 692 1 363 362 42 509

Färdigställda byggnader och bostäder

Färdigställda byggnader 2000 2010 2020 2023
Mn m3
Totalt 39,07 35,31 37,50 37,83
Bostadsbyggnader 13,57 11,11 12,49 12,63
Affärs- och kontorsbyggnader 6,20 5,56 4,85 3,79
Industri- och lagerbyggnader 8,17 7,46 9,42 12,68
Övriga byggnader 11,13 11,18 10,75 8,74
Färdigställda bostäder 2000 2010 2020 2023
Antal
Totalt 35 365 25 484 39 043 40 976
Småhus 18 173 13 639 10 314 8 827
Flervåningshus 16 772 11 140 28 062 31 721
Kollektivbostadsbyggnader 18 213 - 45
Bostadsbyggnader för speciella grupper - 85 163 287
Övriga än bostadsbyggnader 402 407 504 96

Korrigering 21.5.2024

Färdigställda bostäder

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Bostäder efter byggnadsår 2023

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Volymindex för nybyggnad 2015 = 100

Nya byggnader, utvidgande och ändringar som kan jämställas med ombyggnad

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Byggnadskostnadsindex efter kostnadslag 2000 = 100

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Priser på bostäder i flervåningshus

År Gamla bostäder Nya bostäder
Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
Genomsnittliga skuldfria kvadratmeterspriser, €/m2
2015 3 965 1 800 5 111 3 452
2016 4 061 1 817 5 168 3 733
2017 4 249 1 844 5 206 3 859
2018 4 404 1 856 5 450 3 997
2019 4 566 1 871 5 873 4 073
2020 4 851 1 933 6 262 4 238
2021 5 144 2 003 6 441 4 376
2022 5 184 2 043 6 418

4 478

2023 4 804 1 946 6 491 4 433

Realprisindex för gamla bostäder i flervåningshus 1983 = 100Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Fastighetspriser

År Gamla egnahemshus   Tomter för egnahemshus  
Medel-
pris
Index Realpris-
­index
Medel-
pris
Index Realpris­-
index
€/m2 2015 = 100 2015 = 100 €/m2 2015 = 100 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1
2019 1 588 96,0 92,9 22,4 100,0 96,9
2020 1 630 97,4 94,0 23,1 107,6 103,9
2021 1 752 103,5 97,8 24,7 115,9 109,6
2022 1 716 103,6 91,4 25,9 121,1 106,9
2023 1 572 95,4 79,3 22,5 113,9 94,6

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

År Fritt finansierade bostäder ARA-bostäder
Huvudstads­regionen Övriga Finland Huvudstads­regionen Övriga Finland
€/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån.
2015 16,87 11,22 12,19 10,39
2016 17,49 11,51 12,42 10,51
2017 18,39 12,29 12,74 10,72
2018 18,78 12,58 12,98 10,80
2019 19,29 12,85 13,10 10,92
2020 20,12 12,99 13,29 11,05
2021 20,28 13,05 13,41 11,13
2022 20,55 13,54 13,55 11,27
2023 20,83 13,93 13,87 11,62

Ämnesområde: Boende och byggande

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 21.5.2024