Mökkeily ja ympäristönkäytön ristiriidat

  1. Yhteiskunnallinen ja paikallinen oikeustaju on sovitettava yhteen
  2. Ympäristöön kiinnittyminen muokkaa käsityksiä
  3. Elävän maaseudun unelma järkkyy
  4. Maaseudun autioitumista pelätään
  5. Asumistyylien erot aiheuttavat ristiriitoja
  6. Erilaisia käsityksiä luonnonympäristön muutoksesta
  7. Toivotaan yhdenvertaista kohtelua
  8. Lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Elävän maaseudun unelma järkkyy

Maatalous ja sitä myötä maaseutu on menneiden vuosikymmenten aikana muuttunut merkittävästi. Maanviljely on vähentynyt ja tilat ovat suurentuneet. Maatalous on yksipuolistunut ja muuttunut teollisuusmaiseksi tuottavuusvaatimusten kasvun johdosta. Varsinkin usealla tutkimukseemme osallistuneella iäkkäällä vapaa-ajan asukkaalla oli mielessään kuva 1950-luvun maaseudun kulttuurista ja maisemasta; näissä mielikuvissa kotieläimet käyskentelevät pelloilla ja heinätyöt tehdään yhteisvoimin talkoilla. Useat tutkimukseen osallistuneet vapaa-ajan asukkaat pitivät monimuotoisen maatalouden ja kulttuurisen maatalousmaiseman häviämistä suurina menetyksinä.

Maaseudun muutoksen seurauksena kanssakäyminen paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten välillä on vähentynyt, koska sille ei enää löydy luontevia tapoja. Aikaisemmin osa elintarvikkeista, ainakin maito, haettiin mökkiä lähellä olevasta maatalosta. Jos maataloutta vielä harjoitetaan, se on niin erikoistunutta ja säädeltyä, että esimerkiksi maitoa ei maitotiloilta enää myydä suoraan hakijan kannuun.

Elävän maaseudun katoaminen ilmenee maisemassa siten, ettei näkyvillä ole kotieläimiä kuten lehmiä, hevosia tai lampaita. Viljelyn ja laiduntamisen väheneminen on lisännyt myös pusikoitumista, ja sen seurauksena avarat pelto- ja rantamaisemat ovat kadonneet. Eräs haastatteluihimme osallistunut mökkiläinen kiteytti muutoksen seuraavasti: "Se, mitä minä kaipaan menneestä ajasta on se, että oli elävä maatalo siinä ympäristössä ja useampia. Enää ei näy hevosia, ei mitään tällaista, ja se jotenkin kuuluu siihen mökkeilyyn siellä sisämaassa. Toivoisi, että olisi enemmän [maataloja], koska sieltä käytiin ostamassa kananmunat ja maidot ja kaikki, ja nyt toivoisi, että olisi siihen paikalliseenkin väestöön tämmöinen elävä yhteys."

Omalla mökillä vietetty aika iän ja sukupuolen mukaan.

Lähde: Hannu Pääkkönen ja Iiris Niemi: Suomalainen arki. Kulttuuri ja viestintä 2002:2. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009