Mökkeily ja ympäristönkäytön ristiriidat

  1. Yhteiskunnallinen ja paikallinen oikeustaju on sovitettava yhteen
  2. Ympäristöön kiinnittyminen muokkaa käsityksiä
  3. Elävän maaseudun unelma järkkyy
  4. Maaseudun autioitumista pelätään
  5. Asumistyylien erot aiheuttavat ristiriitoja
  6. Erilaisia käsityksiä luonnonympäristön muutoksesta
  7. Toivotaan yhdenvertaista kohtelua
  8. Lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Maaseudun autioitumista pelätään

Ne tutkimukseen osallistuneet vastaajat, joiden vapaa-ajan asunnon ympäristö on säilynyt "elävänä maaseutuna", arvostavat sitä suuresti. Maaseudun säilyminen monipuolisena liittyy oleellisesti mökkeilyn sosiaaliseen merkitykseen. Kyläyhteisön koettiin lisäävän turvallisuutta, tiedon saantia, viihtyvyyttä sekä kanssakäymistä paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten välillä.

Laajemmin huoli ympäristön muuttumisesta liittyi maaseudun autioitumiseen, jonka seurauksena palvelut kaikkoavat paikkakunnalta. Nykyisin palvelut saattavat olla muutamien iäkkäiden jäljelle jääneiden asukkaiden varassa: "Siellä on sellainen 75-vuotias henkilö, joka pitää kyläkauppaa. Uhkana on, että kun hän ei varmaankaan jaksa pitää sitä enää kovin kauan, niin sitä ei kukaan toinen rupea pitämään."

Kyläkauppojen häviämisen lisäksi uhkana on julkisen liikenteen loppuminen haja-asutusalueilla, jolloin autottomien vapaa-ajan asukkaiden liikkuminen paikkakunnalla tulee vaikeaksi. Palveluiden loppuminen vähentää vapaa-ajan asukkaiden arkielämän sujuvuutta ja viihtyvyyttä. Sillä on kielteisiä vaikutuksia myös taloudelliselta ja ekologiselta kannalta, koska asiointimatkojen pidentyessä palveluiden kustannukset nousevat sekä liikenteen energiankäyttö ja päästöt lisääntyvät.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009