Mökkeily ja ympäristönkäytön ristiriidat

  1. Yhteiskunnallinen ja paikallinen oikeustaju on sovitettava yhteen
  2. Ympäristöön kiinnittyminen muokkaa käsityksiä
  3. Elävän maaseudun unelma järkkyy
  4. Maaseudun autioitumista pelätään
  5. Asumistyylien erot aiheuttavat ristiriitoja
  6. Erilaisia käsityksiä luonnonympäristön muutoksesta
  7. Toivotaan yhdenvertaista kohtelua
  8. Lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Toivotaan yhdenvertaista kohtelua

Haastatteluissa nousi vahvasti esiin ympäristön käytön säätely ja viranomaistoiminta sekä kansalaisten yhdenvertainen kohtelu. Esimerkiksi kunnittain vaihtelevia rakentamisen ja jätehuollon säädöksiä pidetään byrokraattisina ja kansalaisia eriarvoisesti kohtelevina. Eräs epäoikeudenmukaisuudeksi koettu asia liittyy käsitykseen, jonka mukaan maanviljelijöitä ja vapaa-ajan asukkaita kohdellaan eri tavalla jätevesien suhteen.

"Siellähän maatalous rupesi pilaamaan niitä järviä tietenkin. Kun sitten vertaa niitä sääntöjä, mökkiläisten piti rakentaa sitten saostuskaivoa kaivon perään ja maanviljelijä otti suoraan salaojaputken, 10 sentin putken, lahteen laski sen. Ne on ehkä muuttuneet nämä säännöt, toivottavasti, mutta se oli ongelma, että se rehevöitti niitä järviä."

"Sitten tämä mökkiläisten valvominen eli kunta hyvin mielellään valvoo, miten mökkiläiset elävät. Minä esimerkiksi täytin kuusi A4-arkkia kaksipuolin, vastauksia siihen, mihin minä laitan tiskivedet ja minne menee vessat ja miten ne on imeytetty ja niin edelleen. Kaikkea tällaista, mitä poltan, minkälaisia puita poltan, ja kaikki piti vastata viime vuoden loppuun mennessä, ja minun vieressä tämä hevostalli aivan rauhassa pilaa ympäristöä."

Muina huolta, epävarmuutta ja tyytymättömyyttä aiheuttavina asioina vapaa-ajan asukkaat mainitsivat tulevat kuntaliitokset sekä rakennuslupaehtojen, maksujen ja palveluiden laadun vaihtelun kunnittain. Huolen aiheina olivat ylipäätään kaikki kaavoitusta koskevat asiat.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009