Mökkeily ja ympäristönkäytön ristiriidat

  1. Yhteiskunnallinen ja paikallinen oikeustaju on sovitettava yhteen
  2. Ympäristöön kiinnittyminen muokkaa käsityksiä
  3. Elävän maaseudun unelma järkkyy
  4. Maaseudun autioitumista pelätään
  5. Asumistyylien erot aiheuttavat ristiriitoja
  6. Erilaisia käsityksiä luonnonympäristön muutoksesta
  7. Toivotaan yhdenvertaista kohtelua
  8. Lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Asumistyylien erot aiheuttavat ristiriitoja

Yhdyskuntarakenteen muutos liittyy läheisesti edellä kuvattuun maaseudun rakennemuutokseen, mutta on kuitenkin erillinen maatalouden rakennemuutoksesta. Yhdyskuntarakenne on viime vuosina hajautunut, ja tämä kehitys on merkinnyt sitä, että vakituisia asuntoja on rakennettu myös vanhoille mökkialueille. Erityisesti suurten kaupunkien lähistölle niin sanottuihin kehyskuntiin on kohdistunut muuttoliikettä, kun kaupungeista siirrytään rauhallisemmille ja halvemmille asuinsijoille.

Tämä on saattanut johtaa tilanteisiin, joissa vapaa-ajanasunnot ja vakituiset asunnot ovat hyvin lähellä toisiaan. Tällöin ei aina ole voitu välttyä konflikteilta, koska vapaa-ajan asuminen ja vakituinen asuminen saattavat tavaltaan ja tyyliltään poiketa toisistaan melkoisesti. Uudisrakentamisessa ei ole enää kysymys perinteisestä maaseutuasumisesta, johon kuuluu maaseudulla työskentely ja maaseudun elämäntavan noudattaminen. Uudet asukkaat muuttavat usein läheisestä kaupungista, jossa heidän työpaikkansa säilyvät. Heidän elämäntapaansa voi luonnehtia edelleen kaupunkimaiseksi; siihen kuuluu runsas liikkuminen autolla vapaa-aikoina ja palveluiden runsas käyttö (Perrels 2008).

Mökkiasukkaiden ja paikkakunnalle muuttaneiden uudisasukkaiden välejä saattavat hiertää liikenne- ja meluhaitat, mutta myös elämäntapojen ja arvostusten eroista aiheutuvat ristiriidat: "Nyt tämä mökin kohtalo on se, että se jää omakotiasutuksen alle. Se ei palvele minua enää mökkinä, vaan minä tunnen olevani siellä pahasti tiellä näille suurille ja rikkaille rakentajille. Sen vuoksi on nyt sitten tavallaan pakokauhu, joka ajoi minut hankkimaan tämmöisen viikkolomaosakkeen - -. Välillä tuntuu, että on pakko lähteä semmoiseen paikkaan, missä saa olla mökillä, eikä kuunnella esimerkiksi kaikkina juhlapäivinä, kun sirkkeli soi ja kaivinkoneet jyrisevät ja moottorisahalla kaadetaan metsää, ja millään tavalla ei oteta huomioon ihmistä, joka on asunut siinä tontilla 30 vuotta."

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ei ole ainoa rakentamisesta vapaa-ajan asumiselle aiheutuva haitta. Lisäksi vapaa-ajan asumista voivat haitata infrastruktuurin kuten teiden ja vesiväylien rakentaminen, sataman laajennukset tai parkkipaikkojen perustaminen. Haastatteluissa kuulimme kertomuksia, kuinka sadan vuoden ikäinen huvilayhdyskunta sai väistyä sataman laajennuksen tieltä sekä kuinka jo aiemmin museoitu laiturialue korvattiin autojen parkkialueella. Myös tuulivoiman rakentaminen saatettiin kokea uhaksi rannikkoalueilla: "- - nyt jos tuonne pistetään 10 tuulivoimalaa pystyyn, niin se on kuin teollisuusalue, ja silloin tämä kansallispuiston keskellä oleva virkistysalue on tuhottu teollisuusalueena. Näissä selvityksissä tämä virkistysarvo ei ole sananakaan esillä, se tuntuu aivan ihmeelliseltä."

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009