Mökkeily ja ympäristönkäytön ristiriidat

  1. Yhteiskunnallinen ja paikallinen oikeustaju on sovitettava yhteen
  2. Ympäristöön kiinnittyminen muokkaa käsityksiä
  3. Elävän maaseudun unelma järkkyy
  4. Maaseudun autioitumista pelätään
  5. Asumistyylien erot aiheuttavat ristiriitoja
  6. Erilaisia käsityksiä luonnonympäristön muutoksesta
  7. Toivotaan yhdenvertaista kohtelua
  8. Lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Erilaisia käsityksiä luonnonympäristön muutoksesta

Vapaa-ajan asumisessa luonnonläheisyys ja rauhallisuus ovat hyvin tärkeitä, joten monet vapaa-ajan asukkaat kokevat luonnonympäristöä koskevat muutokset vaikeiksi hyväksyä. Suurin luonnonympäristöön kohdistuva huoli ja uhka liittyy vesien saastumiseen. Etenkin saaristomökkeilijät ovat huolissaan Itämeren rehevöitymisestä, mutta myös useiden sisäjärvien ja jokien laadun todettiin heikentyneen.

Pitkään samalla paikkakunnalla vapaa-aikaansa viettäneiden mökkeilijöiden kokemukset perustuvat omiin muisteluihin ja havaintoihin muutoksesta. Vielä 30 vuotta sitten elokuun iltoina saattoi laiturilta taskulampun valossa katsella meduusojen uintia, mutta nykyisin vesi on liian sameaa. Kalastusmahdollisuudet ovat heikentyneet, ja kalojen sijasta verkkoihin kertyy likaa ja levää. Merenranta-asukkaat ovat huolissaan myös merimetsojen leviämisestä ja siitä tuhosta, mitä ne saavat aikaan saariston herkälle luonnolle. Merimetsojen suojelu ei saa osakseen ymmärrystä.

Luonnonympäristö vaikuttaa viihtyvyyteen ja toimintoihin, mutta vesien pilaantumisella katsotaan olevan käytännön vaikutuksia ja seurauksia myös mökin varustelutasoon. Merivettä voitiin aiemmin käyttää peseytymiseen, mutta saastuminen ja levähaitat ovat aiheuttaneet sen, että nykyisin meressä uimisen jälkeen on käytävä suihkussa. Mökeillä tarvitaan vesihuoltojärjestelmä ja lämmitysenergiaa pitämään ne toiminnassa ja kunnossa.

Haastatteluihimme osallistuneet mökkiläiset eivät pidä vesien saastumista omaan toimintaansa tai ylipäätään vapaa-ajan asumiseensa liittyvänä vesistöjen kuormituksena. Mökkiläiset syyttävät saastumisesta maatalouden päästöjä ja kalan kasvatusta. Myös Itämeren tilanteeseen pidettiin syypäänä suureksi osaksi Pietarin jätevesiä, ja haastateltavien joukossa herättivät toiveikkuutta toimet, joihin Pietarin jätevesien puhdistamiseksi on ryhdytty.

Vesistöjen laadun heikkenemisen lisäksi luonnonympäristön käyttöä koskevina ristiriitoina haastateltavat mainitsivat esimerkiksi mökkiympäristön läheiset metsänhakkuut - lähinnä avohakkuut ja metsänauraukset - sekä soranottamot ja kivimurskaamot. Luonnonympäristön lisäksi ne pilaavat ja muuttavat näkymiä, vähentävät marjastus- ja metsästysmahdollisuuksia sekä aiheuttavat liikennettä ja melua.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009