Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2015

Unga flyttar hemifrån allt senare

Enligt Statistikcentralens familjestatistik har andelen 20–24-åringar som bor hemma minskat klart under tjugo år, förutom under de senaste åren, då andelen har jämnats ut till ungefär en fjärdedel. Unga som flyttar hemifrån beskrivs med antalet 20–24-åringar som har ställningen barn i familjen. År 2014 t.o.m. ökade den relativa andelen unga med familjeställningen barn av åldersgruppen. Ökningen av andelen unga med familjeställningen barn torde ha att göra med att man nu flyttar hemifrån senare och att man flyttar tillbaka hem.

Andelen unga i åldern 20–24 år med familjeställningen barn åren 1993–2014

Andelen unga i åldern 20–24 år med familjeställningen barn åren 1993–2014

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (718,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tie_001_sv.html