Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2011

Det relativa arbetslöshetstalet för mars 9,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var sysselsättningen och arbetslösheten i mars 2011 nära förra årets nivå. Antalet sysselsatta var 12 000 färre än i mars året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,3procent, dvs. 0,2 procentenheter större än året innan. Under årets första kvartal (januari–mars) var det relativa arbetslöshetstalet 8,6 procent, medan det var 9,2 procent under motsvarande period år 2010.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/03

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/03

Antalet sysselsatta uppgick i mars år 2011 till 2 388 000, dvs. 12 000 färre än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (±30 000). Antalet sysselsatta män var 16 000 fler, medan antalet sysselsatta kvinnor var 28 000 färre än i mars år 2010. Antalet sysselsatta minskade i områdena för regionförvaltningsverken (RFV) i Södra och Östra Finland

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i mars 66,4 procent, dvs. 0,2 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med en procentenhet till 67,9 procent från mars året innan, medan det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 1,4 procentenheter till 64,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2011 till 245 000, dvs. 5 000 fler än i mars året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa (±17 000). Antalet arbetslösa män uppgick till 139 000 och antalet arbetslösa kvinnor till 106 000.

Det relativa arbetslöshetstalet var i mars 9,3 procent, dvs. 0,2 procentenheter större än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,1 procent för män och 8,4 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet steg till 8,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar var i mars 27,8 procent, vilket var 2,2 procentenheter större än i mars året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,6 procent.

Antalet kvinnor i åldern 15–74 år som inte hör till arbetskraften ökade med 25 000 från mars året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2010/03–2011/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2010/03 2011/03 2010/03 - 2011/03
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 038 4 054 0,4
Arbetskraft totalt 2 639 2 633 –0,3
Sysselsatta 2 400 2 388 –0,5
– löntagare 2 069 2 060 –0,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 331 328 –0,9
Arbetslösa 240 245 2,0
Utanför arbetskraften 1 399 1 422 1,6
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,5 66,4 –0,2
Relativt arbetslöshetstal 9,1 9,3 0,2
Relativt arbetskraftstal 65,4 64,9 –0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet år 2011

Under första kvartalet 2011 var antalet sysselsatta i medeltal 2 408 000 personer, dvs. 19 000 fler än under motsvarande period år 2010. Antalet sysselsatta ökade bl.a. inom husbyggande, utbildning och öppna sociala instanser.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 227 000 under årets första kvartal, dvs. 17 000 färre än under januari–mars år 2010. Under årets första kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 8,6 procent, vilket var 0,6 procentenheter mindre än under motsvarande period år 2010.

Under första kvartalet år 2011 var antalet arbetade timmar omkring 1,7 procent större än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2010/I – 2011/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Kvartal Förändring
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 632 2 635 0,1
Sysselsatta totalt 2 388 2 408 0,8
Arbetslösa totalt 244 227 –6,9
– män 143 127 –10,8
– kvinnor 101 100 –1,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2011 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 248 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 26 000 mindre än i mars året innan.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (-19 %), Österbotten (-17 %) och Birkaland (-12 %). I slutet av mars var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 20 000, vilket var 10 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 116 000 i slutet av mars, vilket var 16 000 fler än i mars året innan. Åtgärderna gällde 4,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 28 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 6 000 mindre än i mars året innan. I mars anmäldes 60  000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i mars året innan..

Förändringar 2010/03– 2011/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/03 2011/03 2010/03- 2011/03
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 273 248 –9,4
– arbetslösa längre än ett år 51 57 12,5
Åtgärder sammanlagt 100 116 15,6
– sysselsatta genom stödåtgärder 31 36 15,7
– i arbetskraftsutbildning 37 37 –0,2
– i arbetspraktik, arbetsalternering 21 20 –7,9
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 11 23 114,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 52 60 15,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökningens uppdaterade tabeller: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Arbetskraftsundersökningen 2010, sysselsättning och arbetslöshet 2010: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tie_001_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (619,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tie_001_sv.html