Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.7.2015

Det relativa arbetslöshetstalet för juni 10,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2015 till 280 000. Antalet arbetslösa var 22 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,0 procent, medan det var 9,2 procent i juni året innan. Antalet sysselsatta var 35 000 färre än i juni året innan. Under årets andra kvartal (april–juni) var det relativa arbetslöshetstalet 10,7 procent, vilket var 1,1 procentenheter högre än under motsvarande period år 2014.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/06–2015/06, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/06–2015/06, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i juni år 2015 till 2 526 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 35 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 22 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 13 000 färre än i juni 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juni 71,0 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,9 procentenheter till 72,2 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,5 procentenheter till 69,7 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 67,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2015 till 280 000 (felmarginal ±21 000), dvs. 22 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 154 000 män och 126 000 kvinnor. Antalet arbetslösa kvinnor var 3 000 färre och antalet arbetslösa män 25 000 fler jämfört med juni året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juni 10,0 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,5 procent för män och 9,4 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,7 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juni totalt 644 000. Av dem var 345 000 sysselsatta och 101 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 446 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juni 22,7 procent, dvs. 2,0 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 23,1 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 15,7 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i juni 2015 till 1 293 000, dvs. 18 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 153 000 dolt arbetslösa , dvs. 4 000 fler än i juni år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/06 – 2015/06 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2014/06 2015/06 2014/06 - 2015/06
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 095 4 099 0,1
Arbetskraft totalt 2 819 2 806 –0,5
Sysselsatta 2 561 2 526 –1,4
– löntagare 2 218 2 186 –1,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 343 340 –0,9
Arbetslösa 258 280 8,4
Ej i arbetskraften 1 275 1 293 1,4
– Dolt arbetslösa 148 153 2,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 71,7 71,0 –0,7
Relativt arbetslöshetstal 9,2 10,0 0,8
Relativt arbetskraftstal 68,8 68,4 –0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet år 2015

Under andra kvartalet år 2015 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 463 000. Antalet sysselsatta var 27 000 färre än under motsvarande period år 2014. Antalet sysselsatta ökade mest inom jordbruk, skogsbruk och fiske och utvinning av mineral (A, B) samt inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) och minskade mest inom handel (G).

Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta var 0,3 procent högre under andra kvartalet 2015 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 295 000 under andra kvartalet 2015, vilket var 30 000 fler än under april–juni år 2014. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,7 procent under andra kvartalet år 2015. Det relativa arbetslöshetstalet var 1,1 procentenheter högre än under motsvarande period år 2014.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under andra kvartalet 2015 till 1 342 000, dvs. 3 000 personer fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 137 000 dolt arbetslösa , dvs. 9 000 fler än under motsvarande period år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/II – 2015/II enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2014/II 2015/II 2014/II - 2015/II
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 755 2 757 0,1
Sysselsatta totalt 2 490 2 463 –1,1
Arbetslösa totalt 265 295 11,2
– män 146 159 8,6
– kvinnor 119 136 14,3
Ej i arbetskraften 1 339 1 342 0,2
– Dolt arbetslösa 128 137 6,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juni 2015 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 369 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 32 000 fler än i juni året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i juni jämfört med motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (14 %), Norra Savolax (12 %), Norra Karelen (11 %), Södra Österbotten (10 %) och Österbotten (10 %). I slutet av juni var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 23 000, vilket var 1 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av juni omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 109 000 personer, dvs. 4 000 färre än i juni året innan. Servicen omfattade 3,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 56 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 6 000 fler än i juni året innan. I juni anmäldes 34 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i juni året innan.

Förändringar 2014/06 - 2015/06 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2014/06 2015/06 2014/06 – 2015/06
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 337 369 9,4
– arbetslösa längre än ett år 90 110 21,9
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 113 109 –3,5
– sysselsatta 40 31 –21,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 20 –13,9
– i arbets- och utbildningsprövning 10 11 6,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 39 46 18,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 32 34 7,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (615,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tie_001_sv.html