Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kultur och massmedier

Statistiken inom ämnesområdet beskriver massmedier och kultur ur flera olika synvinklar: ekonomi, strukturer och användning. I statistiken inom ämnesområdet beskrivs fördelningen av befolkningens tidsanvändning bl.a. för förvärvsarbete, hushållsarbete, hobbyer samt befolkningens användning av media, kultur m.m. hobbyer, motion, samhällsdeltagande och sociala relationer.

Statistik

Kultur
Kulturstatistiken beskriver produktion, utbud, ekonomi, offentligt stöd, arbetskraft, utbildning, utövande och konsumtion inom olika konst- och kulturområden.
Massmediestatistik
Statistiken över massmedier beskriver de olika mediesektorernas ekonomi, företagsstrukturer, innehåll, konsumtion, publik, internationalisering och arbetskraft.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>