Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finansiering och försäkring

Ämnesområdet omfattar statistik över finansierings- och försäkringsverksamhet, bl.a. strukturen av finansmarknaden, utbud och efterfrågan av finansinstrument samt statistik över räntor. Innehåller också de viktigaste verksamhets- och bokslutsuppgifterna om enheter inom finans- och försäkringsmarknaden.

Statistik

Försäkringsverksamhet
Den beskriver verksamheten i skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagen.
Kreditinstitutens bokslut
Statistikcentralen har gett ut enhetliga bokslutsuppgifter enligt bokslutsscheman som baserar sig på finansministeriets förordning om alla kreditinstitut från och med materialet för år 1995.
Värdepappersföretag
Statistikcentralen har publicerat statistik över värdepappersföretag på kvartals- och årsnivå ända från situationen vid utgången av år 1998.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>