Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tjänster

Ämnesområdet innehåller statistik över tjänstebranscher, som beskriver bl.a. verksamheten och sammansättningen av företagstjänster och om företag inom hotell- och restaurangverksamhet samt företagens serviceverksamhet. Statistik över utrikeshandeln med tjänster hör till ämnesområdet Handel.

Statistik

Omsättning inom servicebranschen
Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna).
Servicebranschens varustatistik
Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar tjänster.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>