Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Företag

Ämnesområdet omfattar statistik över företagens bokslut, företag och sammanslutningar och statistik över deras arbetsställen samt månadsgrafer över affärsverksamheten.

Statistik

Finländska dotterbolag utomlands
Statistiken beskriver lokaliseringen av finländska företags verksamhet globalt och den utlandslokaliserade verksamhetens betydelse.
Nya och nedlagda företag
Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag.
Statistik över företagsstöd
Statistiken över företagsstöd innehåller uppgifter om företagsstöd efter typ av stöd.
Statistik över regional företagsverksamhet
Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område.
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland.
Utländska direktinvesteringar
Direktinvesteringar i Finland beskriver det kapital som en utländsk placerare har direktinvesterat i Finland och som placeraren har kontroll eller inflytande över.
Utländska dotterbolag i Finland
Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>