Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.7.2011

Det relativa arbetslöshetstalet för juni 8,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i juni 237 000, dvs. 11 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent, dvs. 0,4 procentenheter mindre än året innan. Antalet sysselsatta var 24 000 fler än i juni året innan. Under årets andra kvartal (april–juni) var det relativa arbetslöshetstalet 8,8 procent, medan det var 9,6 procent under motsvarande period år 2010.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/06

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/06

Antalet sysselsatta uppgick i juni år 2011 till 2 581 000, dvs. 24 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (± 31 000). Antalet sysselsatta män var omkring 15 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 10 000 fler än i juni 2010. Antalet sysselsatta ökade i alla regionförvaltningsverks områden utom i området för regionförvaltningsverket (RFV) i Västra och Inre Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i juni 71,7 procent, dvs. 0,8 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med en procentenhet till 74,1 procent från juni året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,6 procentenheter till 69,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2011 till 237 000, dvs. 11 000 färre än i juni året innan. Av de arbetslösa var 126 000 män och 111 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juni 8,4 procent, dvs. 0,4 procentenheter mindre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent för män och 8,3 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i juni 20,4 procent, vilket var 1,2 procentenheter lägre än i juni året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga sjönk till 19,5 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2010/06–2011/06 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2010/06 2011/06 2010/06 - 2011/06
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 043 4 058 0,4
Arbetskraft totalt 2 805 2 818 0,5
Sysselsatta 2 557 2 581 0,9
– löntagare 2 226 2 247 1,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 331 334 0,8
Arbetslösa 248 237 –4,3
Utanför arbetskraften 1 238 1 240 0,1
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 70,9 71,7 0,8
Relativt arbetslöshetstal 8,8 8,4 –0,4
Relativt arbetskraftstal 69,4 69,4 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet år 2011

Under andra kvartalet 2011 var antalet sysselsatta i medeltal 2 517 000 personer, dvs. omkring 32 000 fler än under motsvarande period år 2010. Antalet sysselsatta ökade bl.a. inom näringsgrenarna Vård och omsorg, sociala tjänster, Byggverksamhet och Utbildning. Antalet sysselsatta minskade inom näringsgrenarna Tillverkning samt Transport och magasinering.

Antalet arbetslösa uppgick till i genomsnitt 244 000 under årets andra kvartal, dvs. 19  000 färre än under april–juni år 2010. Under årets andra kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 8,8 procent, dvs. 0,7 procentenheter mindre än under motsvarande period år 2010.

Antalet arbetade timmar var omkring 1,1 procent större under andra kvartalet år 2011 jämfört med året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2010/II – 2011/II enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 748 2 761 0,4
Sysselsatta totalt 2 485 2 517 1,3
Arbetslösa totalt 263 244 –7,3
– män 146 136 –7,4
– kvinnor 117 108 –7,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juni 2011 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 253 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 22 000 färre än i juni året innan.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (–14 %), Österbotten (–14 %) och Kajanaland (–12 %). I slutet av juni var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 11 000, vilket var 6 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 101 000 i slutet av juni, dvs. 9 000 fler än i juni i fjol. Åtgärderna gällde 3,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 35 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 6 000 färre än i juni året innan. I juni anmäldes 38 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 5 000 fler än i juni året innan.

Förändringar 2010/06– 2011/06 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/06 2011/06 2010/06- 2011/06
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 275 253 –8,0
– arbetslösa längre än ett år 54 57 5,2
Åtgärder sammanlagt 93 101 9,2
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 37 4,7
– i arbetskraftsutbildning 27 25 –10,1
– i arbetspraktik, arbetsalternering 19 19 –1,6
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 11 21 91,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 33 38 14,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökningens uppdaterade tabeller

Arbetskraftsundersökningen 2010, Anställningsförhållande och arbetstider år 2010

Arbetskraftsundersökningen 2010, Sysselsättning och arbetslöshet 2010

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (619,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tie_001_sv.html